การเลือกบล็อกให้เป็นบล็อกส่วนตัว

1. คลิ๊ก บล็อก --> จัดการบล็อก (คลิ๊กต่อ)  เข้าสู่หน้าข้อมูลของบล็อก เมื่อใส่ข้อมูลของบล็อกเรียบร้อยจะเห็นว่า มีช่องส่วนตัวให้เลือกว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่  ดังภาพ

2. เมื่อเราต้องการที่จะสร้างบล็อกให้เป็นส่วนตัว ก็เลือกว่า ใช่     ดังภาพ

และคลิ๊ก บันทึกเก็บ

ประโยชน์ของการเลือกบล็อกให้เป็นบล็อกส่วนตัว คือ บล็อกนี้จะไม่ปรากฏในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์หลัก เจ้าของบล็อกไม่ต้องการที่ให้บล็อกของตนเองปรากฏในหน้าเว็บไซต์หลักเพื่อมีบล็อกที่เป็นส่วนตัว แต่ยังสามารถให้บริการได้บนอินเตอร์เน็ตตามปกติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคการใช้งานโดยทัศนีย์ความเห็น (0)