คุณครู พ่อครู แม่ครูที่ทำให้หนูเกิดความความรู้สึกดี


เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าเด็กจะเรียก คุณครู พ่อครู แม่ครู ทุกคำพูดที่มีคำว่าครู มักจะทำให้ผู้เขียนมีความรู้สึกว่าตนเองเองมีคุณค่า มีความสุขที่ได้ยิน

คุณครู  พ่อครู  แม่ครูที่ทำให้หนูเกิดความความรู้สึกดี

       เป้าหมายสูงสุดของความเป็นครู คือ ทำหน้าที่อบ รม บ่ม เพาะนิสัย ให้เด็กเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุข ครูจึงเปรียบเสมือนวิศวกรสังคม ที่ต้องพัฒนานักเรียนให้ออกไปเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

       ครูจึงเป็นความหวังของสังคม  คนที่เป็นครูต้องแบกรับความหวังของสังคมไว้  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  งานที่หนักและไม่มีกำหนดเวลา ในการรับผิดชอบผลจากการเป็นครู ครูจึงทำหน้าที่เป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็ก ในกรณีที่เด็กยากจนแต่เรียนดีในสมัยก่อน ก็มีครูที่เห็นว่าเด็กคนดังกล่าวน่าจะมีอนาคต จึงอุปถัมภ์ส่งเสียให้มีโอกาสได้เรียนจนได้เป็นครู เป็นข้าราชการชั้นสูง ในปัจจุบัน ลูกศิษย์ดังกล่าวจึงเรียนครูที่เขาศรัทธาว่า พ่อครู แม่ครู ได้อย่างเต็มปาก

       ผู้เขียนเคยได้เห็นโรงเรียนที่ดำเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรม ที่ประสบความสำเร็จได้นำเอาระบบครอบครัว มาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครู ให้เป็นเสมือหนึ่งครอบครัว ที่ประกอบ พ่อ แม่ ลูก เด็กจะเรียกครูว่าพ่อครู  แม่ครู ส่วนครูจะเรียกเด็กว่าลูกครู ทุกเช้าครูต้องรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ไหว้ครู โดยกล่าวว่า ธรรมสวัสดี พ่อครู แม่ครู กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมน้องไหว้พี่สวัสดีคุณครูแรกเริ่มเด็กสงสัยว่าทำไมจึงเปลี่ยนจากการเรียก คุณครู มาเป็นพ่อครู แม่ครู ซึ่งเด็กจะถามครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ท่านเองก็ตอบว่าครูก็ไม่อาจตอบคำถามดังกล่าวได้ คงต้องถามท่านผู้อำนวยการเองว่าทำไมต้องเปลี่ยนมาเป็นพ่อครูแม่ครู ซึ่งตัวท่านเองก็บอกเด็กว่าท่านยังชอบคำว่าคุณครูซึ่งดูเป็นสากลกว่า ความคิดเห็นดังกล่าวก็น่าฟัง ที่จริงผู้เขียนก็ไม่ได้ถูกเด็กถามคำถามดังกล่าว แต่จะพบว่าหลังจากอบรมหน้าเสาธง ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้อำนวยการได้สอนเด็ก ก็พบเด็กยกมือไหว้และกล่าวว่าธรรมสวัสดี จนรู้สึกว่าเด็กรับได้กับกิจกรรมดังกล่าว เมื่อได้ยินเพื่อนครูนำเสนอแจ้งให้ทราบเรื่องดังกล่าว จึงคิดว่าจะสอบถามเจาะลึกความรู้สึกของเด็กว่าเขาคิดอย่างไร เป็นการนำเอางานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ ได้มีเวลาพูดคุยกับเด็ก ได้รับรู้ความรู้สึก ความต้องการของเด็ก เพราะผู้เขียนเชื่อว่าเด็กจะพูดความจริงโดยธรรมชาติ

          เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าเด็กจะเรียก คุณครู พ่อครู แม่ครู ทุกคำพูดที่มีคำว่าครู มักจะทำให้ผู้เขียนมีความรู้สึกว่าตนเองเองมีคุณค่า มีความสุขที่ได้ยิน ท่านผู้อ่านมีความรู้สึกอย่างไร ในสามคำดังกล่าว

                       

หมายเลขบันทึก: 311173เขียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2009 18:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (44)

สวัสดีค่ะ ขอแสดงความคิดเห็นนะคะ

คำว่าพ่อครู แม่ครู ครูที่จบใหม่มาอาจไม่ชอบนะคะ มันอาจจะเหมาะสำหรับครูที่อาวุโส

คำว่าครู...คำๆนี้เป็นการยกย่องที่ออกมาจากใจ เป็นสากลอยู่แล้ว...

ดีจังเลยนะคะ ที่มีการยกมือไหว้...

แต่สิ่งที่อยากแลกเปลี่ยน เท่าที่เวลาไปส่งลูกนะคะ ครูมักไม่สนใจเวลานักเรียนยกมือไหว้ บางทีก็คุยกัน...

บางที่ครูไม่ต้องรับไหว้ แต่อาจจะทักทาย ครับ...ค่ะ...เรียนให้สนุกนะ...ยิ้มๆๆๆ

ท่านผอ. คะ...อย่าลืมให้นักเรียนของท่านดื่มน้ำบ่อยๆนะคะ สมองต้องการน้ำมาก

เพราะเป็นงานวิจัยที่อังกฤษ...ดื่มน้ำขณะที่ทดสอบ พบว่าคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มน้ำค่ะ...

 

 • เรียน  ผอ. พรชัย
 • คำว่า ครู  ดูยิ่งใหญ่ทั้งคุณค่าและความหมาย
  ความยิ่งใหญ่ของครูไม่ใช่อยู่ที่นามสมมุติ  หากแต่เป็นการกระทำ
  ที่ตั้งอยู่ในองค์คุณของการเป็นครูตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน... 
 • เด็กจะดีได้ก็เพราะมีครูช่วยชี้แนะ   ครูจะดีได้ก็ด้วยคุณธรรม 
  ดังบทกลอนที่ว่า

         "...เด็กจะดีเพราะมีครูช่วยชูเชิด
          ครูจะเลิศเพราะคุณธรรมนำนบไหว้
          เด็กเทิดครูครูเชิดศิษย์คู่กันไป
          เป็นหลักชัยในชีวิตศิษย์กับครู..."
                (ขออภัยไม่ทราบผู้แต่ง)

เรียน ผอ.พรชัย ท่านบรรยายเปรียบครูให้เห็นถึงความรักความศรัทธาในอาชีพได้อย่างเห็นภาพพจน์ เพราะครูก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ของผู้เรียน ที่มีแต่ความรักความหวังดีให้กับศิษย์ ยังมีครูจำนวนมากที่เด็กสามารถเรียกว่าพ่อครู แม่ครูอย่างเต็มปากเต็มคำ

แต่...คนที่มีอาชีพครู ...บางคนยังแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กที่เรียกว่าศิษย์ อย่างนี้จะเปรียบเทียบกับอะไรดีค่ะ?

เรียนคุณแดง

ขอบคุณดอกไม้สวยๆ มาทักทาย หมอ พยาบาล และครู ทำหน้าที่เหมือนกัน คือมีเมตตาต่อผู้รับความช่วยเหลือ(ไม่อยากใช้คำว่าบริการ มันเหมือนธุรกิจ)

ขอบคุณเรื่องการให้เด็กดื่มน้ำมากๆ จะถ่ายภาพเด็กดื่มน้ำมาฝาก แต่ทำยังไม่เป็นครับ

เรียนคุณ ธรรมทิพย์

ขอบคุณครับที่มาเติมเต็มให้ครับ

"...เด็กจะดีเพราะมีครูช่วยชูเชิด

ครูจะเลิศเพราะคุณธรรมนำนบไหว้

เด็กเทิดครูครูเชิดศิษย์คู่กันไป

เป็นหลักชัยในชีวิตศิษย์กับครู..."

(ขออภัยไม่ทราบผู้แต่ง)

เรียนคุณนงนาท สนธิสุวรรณ

ผมสนใจเรื่องเด็กชายที่มาสารภาพให้ได้อ่านดีมากครับ ขอคารวะตอบที่นำสิ่งดีๆ มาให้รับรู้

สวัสดีค่ะ

 • อ่านจบด้วยความรู้สึกเป็นสุขค่ะ
 • ชอบให้เด็ก ๆ หรือใคร ๆ เรียกว่า "ครูหรือคุณครู" ค่ะ
 • บางคนอาจเรียกว่าอาจารย์..แต่ไม่ชอบค่ะ
 • ส่วนพ่อครู แม่ครูเด็กทางโน้นยังไม่เรียกนอกจากคำว่า...มามี้..หมายถึงแม่แบบฝรั่ง
 • ปัจจุบันครูบ้านมีความจำเป็นต้องสวมวิญญาณนักพัฒนาไปด้วยเลย  อย่าหลีกเลี่ยงได้
 • ขอเป็นกำลังใจพ่อครูแม่ครูที่โรงเรียนนี้ทุกท่านค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • พี่คิมตามมาตอบที่นี่ดีกว่านะคะ  เพราะกว่าจะตอบตามคิวคงนาน
 • วันนี้ไปมหกรรมหนังสือมา  ก็คงจะอ่านตาแฉะค่ะ
 • เดิมมีหนังสือบริหารเยอะ...เพิ่งโละไปก่อนหน้านี้ค่ะ  ล้นตู้ค่ะ  ไม่เช่นนั้นคงจัดส่งมาให้ทางนี้ได้อ่านบ้าง
 • เรื่องสารคดี  เพื่อน ๆ บอกว่ามุมกล้องไม่ดี ดูพี่คิมโทรมมาก ๆ ใส่เสื้อหม้อฮ่อมไม่เก่าธรรมดานะนะ  มีรอยขาดปะด้วยค่ะ
 • รออีก ๒ เรื่องนะคะ  เต็มใจให้ดูค่ะ  สำนึกพลเมืองดี(จิตสาธารณะ) และ เด็กดีเพราะวินัยเชิงบวก
 • คราวหลังนี้มีความคุ่นเคยกับกล้องมากแล้วค่ะ  สามารถจัดมุมให้ตัวเองดูดี และใส่เสื้อผ้าสีสด ๆ ไปเข้ากล้องค่ะ
 • ถ้าเด็กเรียกครูคิมว่า..แม่ครู..ก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะแล้วแต่เขา  แต่ความหมายน่าจะเป็นแม่ครูผู้สอนวิชาร้องรำ ทำเพลง หมอรำ อะไรแบบนี้
 • ที่ประทับใจก็คือเรียกว่า..คุณครู แต่ไม่ชอบคำว่า...อาจารย์ค่ะ
 • ถ้ามีเวลาจะแวะมาอีกนะคะ
 • ผมเคยมีความสุข ความภาคภูมิใจ
 • กับภาพแห่งความสำเร็จของศิษย์
 • ชื่นชม เป็นกำลังใจ ครับท่าน ผอ.

สวัสดีค่ะ...ท่าน ผอ.พรชัย

อ่านแล้วทำให้นึกถึงพระคุณครูค่ะ สมัยก่อนคุณครูจะเรียกแทนตัวเองว่า "ครู"

แต่ปัจจุบัน ยิ่งมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว มีคำว่า "อาจารย์" มาแทน เนื่องจากเป็นตำแหน่งทางวิชาการ

ซึ่งทำให้เปรียบเทียบ คำว่า "ครู" กับ "อาจารย์" แตกต่างกันในความหมายมาก

สำหรับตัวดิฉันเอง ต้องการให้ในมหาวิทยาลัยมีคำว่า "ครู" มากกว่า เพราะทำให้ลูกศิษย์ เกิดความรัก

ศรัทธา เคารพ เชื่อฟังมากกว่าคำว่า "อาจารย์" ค่ะ...

 • สวัสดีค่ะ คุณครูพรชัย
 • ยอมรับว่าด้วยตัวของบุษราเองอยากเรียกว่าคุณครูพรชัยหรือคุณครูท่านอื่น ๆ  แต่หลาย ๆ ท่านเรียกอาจารย์ก็เลยเรียกตามบ้างเดี๋ยวว่าบุษราไม่อินเทรนด์ (555)
 • เคยแนะนำให้ใคร ๆ หลายคนให้เลิกกินเหล้า เลิกสูบบุหรี่ ไม่ทันสิ้นเสียงพูดของเรา... พวกเรากินกันมานานแล้ว สะสมมานานแสนนาน ถ้าเลิกกิน เลิกสูบก็ขาดทุนแย่สิ …. วันนี้ก็มาเจอกับตัวเอง แต่คนละกรณีกัน ชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่จำความได้ ถูกสอนให้คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งดี ๆ ถูกสร้างสมมานานแสนนานแล้ว ถ้าวันนี้เราเลิกทำดีก็ขาดทุนแย่สิ….เน้นย้ำกับใจตัวเอง ถนนคนดีสายนี้ จะไม่ได้เดินอย่างเดียวดายอย่างแน่นอน ชีวิตที่ก้าวเดินผ่านมา... กับชีวิตที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า คงเหลือไม่เท่าเดิม......แน่นอน ต้องรีบเติมพลังให้ตัวเอง พร้อมกับความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลสำหรับคนที่ตั้งใจจริง ซึ่งความเป็นจริงต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเท่านั้น
 • ข้อคิดข้างต้นบุษราจะนำมาเป็นกำลังใจให้กับตัวเอง บางครั้งที่รู้สึกตัวเองว่าตัวเองอ่อนแอลง น่าจะพอเป็นประโยชน์ได้บ้างนะค่ะคุณครูพรชัย
 • ศิษย์ขอเป็นกำลังใจให้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

เรียน คุณบุษรา

น้องสาวเราดังใหญ่เลย ใครต่อใครเข้าอ่านงานเขียนที่แสนจะงดงาม ขอบคึณที่มาให้ความคิดเห็น

ท่าน ผอ.คะ จะเรียกอะไร ก็ช่างเถอะคะ  ขอให้นักเรียนได้รู้ซาบซึ้งกับการเป็นครู ที่มีหัวใจ เหมือนพ่อเหมือนแม่เขา บางคนก็อยากเรียกเรา พ่อครู แม่ครู แต่ด้วยที่เรียกเป็นภาษาสากลมาแล้ว ก็คงเลยตามเลย

-ส่วนครูที่อายุมากแล้ว อาจจะใช้แทนตนเอง เวลาพูดกับนักเรียน  ใช้แทนตนเองว่าพ่อครู แม่ครู  เด็กๆ อาจจะอยากเรียนครูที่มีอายุคะ ช่างเถอะคะ นามธรรม  เราเป็นครูให้สมชื่อ ครูก็แล้วกัน

-แต่เชื่อไหมคะ ท่านเป็นหรือเปล่า อยากให้คนอื่นเรียกคำหน้าว่า ผอ.พรชัย แล้วรู้สึกภาคภูมิใจคะ

-บางคนแนะนะตัว  ผศ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก็อยากให้เราพูดจนครบคะ  เราก็ไม่ถนัดเท่าไหร่คะ

-สรุปแล้ว อย่าไปตื่นเต้น กับคำนำหน้าเลยคะ ขอให้เราทำดีให้สมตำแหน่งก้แล้วกัน ก็ไม่อินเทรนด์ เหมือน นักเขียนน้อย  น้องบุษราแหละคะ  5555 คิดถึงคะ

 

สวัสดีค่ะท่าน ผอ. อ่านแล้วนึกถึงคุณครูค่ะ ซาบซึ้งกับคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ทุกท่าน ... กว่าจะเป็นวันนี้ได้ ครูกี่คนที่คอยพร่ำสอน ท่านคงเหนื่อยกับศิษย์น่าดูนะคะ แต่ละคนแต่ละแบบ แต่ละนิสัย ... สำหรับ Vij คิดว่าครูนั้น เปรียบได้กับกับพ่อแม่ที่คอยพร่ำสอนให้ลูกเป็นคนดีของสังคม ... ดังนั้น จะเรียกว่าอะไร ... ความซาบซึ้งใจในคำสั่งสอน Vij ขอเทิดทูลคุณครูทุกท่านค่ะ ... ทุกอาชีพสำคัญไม่แพ้กัน ... ต้องมีคุณธรรมนำใจค่ะ

เรียน คุณครูคิม

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลในการเป็นนางเอกสารคดีและการปลูกถั่วญี่ปุ่น

สรุปว่าเป็นครูอยู่ที่รักเมตตาเด็กมากกว่าจะเรียกอย่างไร

เรียนท่าน ผอ.ประจักษ์ ปานอินทร์

ขอบพระคุณท่านที่มา บอกถึงความสำเร็จในการเป็นครูครับ

เวลายาวนานในการเป็นครูของท่านคงได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีจากศิษย์มากมาย

เรียน คุณครูบุษยมาศ

ขอบพระคุณครับที่มาร่วมบอกกล่าวถึงความเป็นครู

ท่านยังชื่นชอบในคำว่าครูแม้จะถูกเรียกว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

เรียนคุณสุ

ขอบคุณครับ ที่นำเอาสาวน้อยนักเขียนบุษรา มาร่วมแจม จริงของคุณนะ ที่ตนเองคนอื่นเรียก ผอ.ก็รับได้

ผมก็ยังยืนว่าจะเรียกอย่างไรผมก็รับได้ แต่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นครูตลอดเวลา

เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าเด็กจะเรียก คุณครู พ่อครู แม่ครู ทุกคำพูดที่มีคำว่าครู มักจะทำให้ผู้เขียนมีความรู้สึกว่าตนเองเองมีคุณค่า มีความสุขที่ได้ยิน ท่านผู้อ่านมีความรู้สึกอย่างไร ในสามคำดังกล่าว

เรียน คุณ vij

ขอบคุณครับที่มาร่วมสำนึกในความเป็นครู เราเป็นศิษย์มีครู จึงมีวันนี้ เกิดจากตม ที่มีคุณครูท่านเจียรนัย

 • เป็นโครงการที่ดีมากเลยครับสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนเหมือนบ้าน ศิษย์ก็รักคุณครูดังคุณพ่อ คุณแม่ คุณครูก็รักศิษย์ ดังลูก ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนอบอุ่นดีครับท่าน
 • สวัสดีครับท่านผอ.
 • เปิดเทอมใหม่ ยุ่ง ๆ อยู่ครับ
 • มีอะไร ๆ ใหม่ ๆ ให้คิดให้ทำเยอะ
 • ดูแลสุขภาพนะครับ

 

มาชม

แม่พิมพ์ดี แกะออกมารูปก็สมบูรณ์ดีงามนะครับผม...

 • แจ้งเจ้าของผลงานทราบแล้วนะค่ะอาจารย์ ช่วงนี้ติดราชการอยู่ต่างจังหวัดค่ะ จะส่งข้อมูลให้ทาง mail นะคะ

สวัสดีค่ะ ท่านผอ.

มาเยี่ยมอีกรอบค่ะ  เอาดอกไม้ที่บ้านมาเยี่ยมค่ะ

 

สวัสดีค่ะ ท่านผอ .นอกจากท่านจะมีใจอารีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพครูแล้ว ยังเผื่อแผ่มาถึงเด็กๆ ขอบคุณมากนะคะ หนังสือนี้ ดิฉันก็ได้รับแจก จาก เพื่อนที่กทม. ส่งมาให้ค่ะ

ความสุขเล็กๆ และสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าก็คือการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เพียงเล็กๆน้อยๆค่ะ

ยินดีค่ะ ดอกไม้สวยๆ...จะนำมาฝากเรื่อยๆค่ะ

ตอนนี้รอบานหลายกอค่ะ

 

ชอบคำว่าแม่ครู ค่ะ ท่านผอ. เพราะแม่น้องกานต์เป็นครู

แต่ทางบ้านของเรา ศิษย์เขาจะเรียกเฉพาะคำว่าคุณครู

ถ้าเป็นเด็กมัธยม ขึ้นไปเขาจะเรียกว่าอาจารย์ แต่ฟังดูแล้วเหินห่างจัง

มันมีความหมายของคำว่าคุณครูจะใกล้ชิดเป็นแม่คนที่ 2 ของศิษย์

มีทุกข์ มีสุข ไม่มีเงิน บอกได้ตลอดเวลา เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่ 2 เลย

รักพ่อครู แม่ครู และผอ. ค่ะ

สวัสดีค่ะ...ท่าน ผอ.

มาทักทายท่านยามดึก

เด็กๆจะเรียกเราเช่นใดก็ภูมิใจที่เป็นครูค่ะ

เป็นแม่อี๊ดทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

เรียนหนุ่มเอม

ขอบคุณครับที่บอกกล่าวให้รู้พ่อครูแม่ครูเพิ่งเริ่มใช้ สอบถามเด็กก็เต็มใจจะพูด

เรียนนายก้ามกุ้ง

ขอบคุณที่มาทักทายทั้งที่ยุ่งงาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานให้ชื่นฉ่ำ

ดื่มด่ำกับความสำเร็จอย่างเต็มที่ครับ

เรียน ดร ยูมิ

เป็นพิมพ์ดีของศิษย์ อย่างเพิ่งเอ่ยคำว่าทำไม่ได้ ถ้าในหัวใจของเรามีคำว่าครู

ขอบพระคุณครับที่มาเยี่ยมเยือน

เรียนคุณแดง

ขอบคุณครับ หนังสือเล่มนี้ดีมากเลย ทั้งที่ผมยังไม่อ่านทั้งหมด แต่เชื่อว่า ดร วรภัทร ท่านเขียนแล้วนำไปใช้ได้

กับการงานและชีวิต ยังชอบดอกไม้ที่ส่งมาให้ไม่หาย

เรียน คุณกานต์

ขอบคุณครับที่มาเยี่ยมชม ผมอ่านงานเขียนของคุณแล้วเกิดความรู้สึกอัดอั้น เขียนโน้มน้าวได้เก่งมาก

น่าจะเป็นนักจิตวิทยา

เรียน คุณครูอิ๊ด

ขอบคุณครับ มีคนบอกว่าถ้าคนมีลูกจะชอบให้เรียกว่าแม่ แต่ถ้ายังเป็นหนุ่มสาวชอบคุณ มันอบอุ่นดี

แวะมาเยี่ยมทักทายอาจารย์ครับ

อยากให้ลูกสาวเรียนโรงเรียนแบบนี้จังเลยครับ

เรียน คุณหนานเกียรติ

ขอบคุณที่อยากให้บุตรได้เรียนในโรงเรียนที่ปลูกฝังคุณธรรมและกัลยณมิตร

ผมกำลังจะนำพาเพื่อนครูส่งเสริมสถาบันครอบครัว ในโรงเรียน ให้เสมือนเป็นสังคมรอบข้างเด็ก

สวัสดีคะ แวะมาเยี่ยม สบายดีนะคะ

 • เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าเด็กจะเรียก คุณครู พ่อครู แม่ครู ทุกคำพูดที่มีคำว่าครู มักจะทำให้ผู้เขียนมีความรู้สึกว่าตนเองเองมีคุณค่า มีความสุขที่ได้ยิน ท่านผู้อ่านมีความรู้สึกอย่างไร ในสามคำดังกล่าว
 • ภาคภูมิใจความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู
 • ขอให้มีความสุขครับท่าน
 • ขอบคุณค่ะ คุณครูพรชัย
 • แวะมาขอบคุณที่ตามไปคอมเม้นท์งานให้เรื่อง "นาฬิกา...ข้างตู้" เป็นหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่หาอะไรมาเสมอเหมือนมิได้ บุษรายืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณครูพรชัย ยอมรับว่าตอนแรกเขียนงานไม่หวังอะไร เขียนเพราะอยากเขียน แต่คุณครูตามไปให้กำลังใจในทุกงานเขียน  บุษรา ก็เลยต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อย ๆ ดีใจที่ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก
 • ขอบพระคุณนะค่ะ ที่เมตตาและให้โอกาสบุษรามาโดยตลอด

สวัสดีค่ะ

ตอนเด็ก ๆ คนไม่มีรากเรียนโรงเรียนวัดฝรั่ง... จะเรียก มาเซอร์ กับ มีส แต่สำหรับคุณครูที่สนิทและรักมาก ๆ จะเรียกว่า คุณพ่อ กับ ม่ามี๊ ค่ะ

ครู...เป็นพ่อแม่ที่สองของเด็ก ๆ ค่ะ เพราะเป็นผู้ให้วิชาความรู้ คุณธรรม ซึ่งต้องใช้ต่อไปในยามที่เป็นผู้ใหญ่

ขอบคุณที่อาจารย์ทำให้ได้ยิ้มยามระลึกถึง คุณครู ค่ะ

(^___^)

 • สวัสดีครับท่านผอ.
 • แวะมาเยี่ยมครับ
 • อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพนะครับ

 

มาชม

ทายทัก แบบสบาย ๆ นะครับ

สวัสดีค่ะ ท่านผอ. มาเยี่ยมด้วยความคิดถึงค่ะ

ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ เป็นขวัญกำลังใจให้ครูๆๆ

 

สวัสดีค่ะท่านผอ. รู้สึกได้ถึงความใจดีมีคุณธรรม

ยินดีมากๆเลยค่ะ ดอกไม้สวยๆจะมีมาฝากเรื่อยๆค่ะ

วันนี้มีเรื่องเศร้าในสถานศึกษาค่ะ ลูกชายของ จนท. ที่ตึกโดนไฟที่มหาลัยซ็อตตาย

เพียงแค่ปิดหน้าต่าง มีไฟรั่ว

และเรื่องเครื่องทำน้ำเย็นก็อันตรายนะคะ มีข่าวเรื่อยๆ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท