จา

จา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
Usernamejkaewsang
สมาชิกเลขที่89327
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการรับราชการ

ตำแหน่ง   อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านดินแดง สปอ.ลำทับ สปจ.กระบี่           

              เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2532

ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ สปอ.เกาะลันตา สปจ.กระบี่ 29 ก.ย. 2539

ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สพท.กระบี่   (2546)

ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ (2551)

ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่

ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

ภารงานที่รับผิดชอบ

       - งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและวิเคราะห์วิจัย                                           

       - งานพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้                                                               

- ทีมงานพัฒนาและประเมินโรงเรียนในฝัน สพท.กระบี่

- ทีมงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและโรงเรียนวิถีพุทธ

- งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์