การบริหารงานเปลี่ยนแปลงในองค์กร

บุษยมาศ
การบริหารงานเปลี่ยนแปลงในองค์กร

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ เป็นสาขาหนึ่งของการบริหาร ซึ่งถ้าหากพิจารณาให้ดีแล้ว จะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการคงอยู่ขององค์การ ในการศึกษาพฤติกรรม การปฏิบัติงานของบุคคล ที่อยู่ในองค์การ ประสิทธิภาพขององค์การจะดีหรือไม่ อยู่ที่บุคคลในองค์การ ตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ควรกำหนดใช้เป็นแนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่

1. การเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในองค์การ

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

3. การเรียนรู้ของคน

4. การสื่อความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

5. การจัดการกับการต่อต้าน

6. การมีส่วนร่วมของทีมงาน

7. ภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

บทบาทของผู้บริหาร/ ผู้นำในระหว่างการเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หัวหน้าและผู้นำทีมจะถูกเรียกให้เข้ามานำการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของตัวเอง และถูกคาดหวังในการบริหาร แต่ผู้บริหารระดับกลางจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความชัดเจน ในลักษณะปฏิบัติ จึงคอยให้ผู้บริหารระดับสูง สั่งให้เขาทำในหลาย ๆ กรณี การสื่อความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้อำนวยการระดับสูงกับผู้บริหารระดับกลาง มักจะไม่มีกลยุทธ์อย่างแจ่มชัด ว่าควรนำการเปลี่ยนแปลงมาใช้อย่างไร จึงจะได้ผล เมื่อไม่มีคำตอบที่พร้อม มักจะตำหนิผู้บริหารระดับสูง ที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม คำแนะนำสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ที่ดีที่สุด คือ หยุดคอยอย่างหวังพึ่งต่อเบื้องบน แล้วลุกขึ้นยืนหยัดเป็นตัวของตัวเอง เพราะผู้บริหารระดับกลางเอง เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการบริหารอย่างมาก เนื่องจาก ไม่เพียงเป็นเสมือนตัวกลางที่ต้องรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ โดยให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้รอบรู้ ทั้งด้านบริหารงานและบริหารคน เป็นผู้มีวุฒิภาวะในชีวิตการทำงาน จึงสามารถกำหนดกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง

เงื่อนไขแห่งความสำเร็จอันเป็นปัจจัยภายในองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง จะขอกล่าวเฉพาะด้านที่เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญ คือ สมรรถนะของผู้บริหาร ที่ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรและพัฒนาจรรยาบรรณในบุคลากร ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและองค์กร

(ที่มา : การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ,ชาญชัย อาจินสมาจาร,2540)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#องค์กร#บริหาร#งาน#การบริหาร#การบริหารงาน#เปลี่ยนแปลง#ในองค์กร#บุษยมาศ#การบริหารงานเปลี่ยนแปลงในองค์กร

หมายเลขบันทึก: 310735, เขียน: 03 Nov 2009 @ 21:50 (), แก้ไข: 05 Apr 2016 @ 13:40 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

กาลเวลาเปลี่ยนคนต้องเปลี่ยน ถ้าคนไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนคนครับ

การเปลี่ยนย่อมมีแรงต้าน ผู้บริหารต้องแข็งแกร่ง

ว่าวขึ้นสูงได้เพราะแรงลมครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ...ผอ.พรชัย

ถ้าสูงมาก ๆ เข้าว่าวอาจขาดได้นะค่ะ เพราะแรงลมบนมันแรง...ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • อากาศที่นครไทย หนาวเย็นแล้วค่ะ
  • ลมโกรกตลอดทั้งวัน  คิดถึงบรรยากาศแค่ไหนค่ะ
  • ฝากบอกให้ช่วยทบทวนได้นะคะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ...พี่คิม...

คงไม่ต่างจากเดิมนะค่ะ ที่ในตัวเมืองแถว ๆ บ้าน มีฝนตกด้วยละค่ะ...

ไม่ทราบ ฤดูอะไรกันแน่ ?...