เงินของแผ่นดิน


เงินของแผ่นดิน

       จากกรณีที่เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา รายงานโต๊ะเศรษฐกิจได้มีการเผยแพร่เรื่อง "สุญญากาศการเมือง ภาวะกดดันงบฯ 50 ค้างเติ่ง สุญญากาศการลงทุน" โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2549 และกรณีที่ระบุว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ ข้าราชการส่วนใหญ่จะหยุดกิจกรรม "ประมูล" และ "เซ็นสัญญา" ไว้ก่อนเพื่อดูทิศทางลม ทำให้โครงการที่บรรจุในงบประมาณปี 2549 หลายโครงการ          จึงเกิดอาการ "ค้างเติ่ง" นั้น    
      
ปรากฏว่า กรมบัญชีกลางได้มีจดหมายชี้แจงข้อความในรายงานดังกล่าวมา โดยมีรายละเอียดคือ
1. ตามข่าวที่เผยแพร่เกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2549 ว่ายังเหลืองบประมาณ ที่ยังไม่เบิกจ่ายอีก 631,303 ล้านบาท แยกเป็นงบฯ ลงทุน 202,322 ล้านบาท จากงบฯลงทุนรวม 250,270 ล้านบาท หรือเบิกจ่ายไปแค่ 26.6% นั้น มีข้อคลาดเคลื่อน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2549 จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2549 ปรากฏว่ามีงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 631,196.38 ล้านบาท       เป็นงบฯ ลงทุน 220,224.77 ล้านบาท จากงบฯ ลงทุนร่วม 379,506.17 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายงบฯ ลงทุนแล้ว จำนวน 159,261.40 ล้านบาท หรือ 41.97% จากงบฯ ลงทุนรวม มิใช่ 26.6%
2. กรณีส่วนราชการหยุดกิจกรรมการประมูลและเซ็นสัญญาไว้ก่อนเพื่อดูทิศทางลมนั้น ขอเรียนว่า หากเป็นโครงการบรรจุในงบประมาณปี 2549 แล้ว และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันส่วนราชการสามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2549 แล้ว เพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับรายจ่ายลงทุนที่อนุมัติงบประมาณปี 2549 และผูกพันงบประมาณปี 2550 ด้วย เมื่อก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณปี 2549 ก็สามารถเบิกจ่ายเงินงบฯผูกพันปีงบประมาณปี 2550 ต่อไปได้ ซึ่งกรณีนี้สำนักงบประมาณจะได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและกรอบวงเงินให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป ตามที่ได้เผยแพร่ข่าวให้ทราบไปแล้ว
       นอกจากนี้ งบประมาณที่ขอจัดสรรใหม่ในปีงบประมาณ ปี 2550 หากส่วนราชการพิจารณาเห็นว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณ ก็สามารถดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงต้นปีรอไว้ได้ โดยอาจกำหนดเป็นเงื่อนไขกับผู้ว่าจ้างว่าจะเซ็นสัญญา เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 มีผลบังคับใช้และได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว เพื่อจะได้ดำเนินการต่อได้ทันที ไม่หยุดชะงักเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้
ข้อมูลข้างต้น "โต๊ะเศรษฐกิจ มติชน" ขอขอบคุณกรมบัญชีกลางที่ได้แก้ไขตัวเลขการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2549 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจที่ถูกต้อง   แต่ในขณะเดียวกัน ในเรื่องของการเร่งให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งมาตรการที่ได้ชี้แจงมาแล้วนั้นได้เสนอขอมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา แล้วนั้น   "โต๊ะเศรษฐกิจ มติชน" ก็ยังขอยืนยันความเห็นเดิมที่ว่า การเร่งเบิกจ่ายครั้งนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และรัฐบาล อย่าเพียงแต่เอาเร็วเข้าว่า เพราะกลัวเศรษฐกิจหยุดชะงักเท่านั้น  เพราะอาจจะทำให้เกิดการฉวยโอกาสให้มีการเร่งรีบประมูลและเซ็นสัญญาในบางโครงการที่ไม่จำเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้  การดูแลให้เงินภาษีเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุดนั้น ต้องถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงและหน้าที่ที่สำคัญของ "ข้าราชการ"    "ข้าราชการ" ที่มีหน้าที่ดูแลภาษีประชาชน ดูแลเงินของแผ่นดิน

มติชน (คอลัมน์จอดป้ายประชาชื่น)  26  พ.ค.  49

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 30997เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2006 11:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:01 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี