ต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 (เรื่องประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกะหรอ)

  สำหรับในเรื่องประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ มีข่าวออกมาว่า พี่สมรัก จะลาออกจากประธานเครือข่าย และจะรับผิดชอบในเรื่องกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)