สำหรับในเรื่องประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ มีข่าวออกมาว่า พี่สมรัก จะลาออกจากประธานเครือข่าย และจะรับผิดชอบในเรื่องกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท