หวั่นถูกตีหาเสียงไม่ขึ้นเงินเดือน ขรก. อ้าง รบ.รักษาการยาวต้องลงทุนเมกะฯ

หวั่นถูกตีหาเสียงไม่ขึ้นเงินเดือน ขรก.อ้าง รบ.รักษาการยาวต้องลงทุนเมกะฯ
       ขรก. เศร้าไม่ปรับเงินเดือน "วิษณุ" ยันไม่มีข้อห้าม  รบ.รักษาการลงทุนเพิ่ม อ้างเหตุการณ์ไม่ปกติ           ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะลำบาก
       เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ออกมาตรการช่วยเหลือข้าราชการที่มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่มีการพูดถึงการปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ แต่ได้หารือกันว่าจะช่วยเหลือข้าราชการในภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้นได้อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเคยออกมาตรการเติมเงินให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเพื่อให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 7,000 บาท และคนที่มีรายได้เกิน 7,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท ก็ให้มีรายได้ 10,000 บาท วันนี้ถ้าทำอะไรมากไปจะหาว่าหาเสียงอีก เรื่องนี้จึงต้องคิดให้พอเหมาะพอควรกับกำลังงบประมาณ
       รองนายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้แม้จะอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ แต่จะไม่มีการหยุดเบิกจ่ายงบประมาณ เพราะตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 179 กำหนดให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น ๆ ไปพลาง ๆ ก่อน มีเงินใช้แน่นอน ไม่มีปัญหา แต่การใช้ต้องระมัดระวัง เพราะถ้าเกิดเภทภัยขึ้นมาอีก อาจไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณเดิม ส่วนที่หลายฝ่ายวิจารณ์เรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้า 3 สายออกจากแผนงานโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (เมกะโปรเจ็คต์) ของกระทรวงคมนาคมนั้น ในช่วงรัฐบาลรักษาการไม่มีการกำหนดเพดานในการลงทุน ไม่มีข้อห้ามใด ๆ เลย แต่เป็นเรื่องของมารยาทที่รัฐบาลรักษาการจะไม่ลงทุนผูกพันข้ามไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ "แต่ขณะนี้ถือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นในประเทศไทย ที่รัฐบาลรักษาการต้องรักษาการยาวนานไปถึง 5-6 เดือน หากไม่ทำอะไรเลยจะลำบาก" นายวิษณุกล่าว

มติชน  26  พ.ค.  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)