ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะหรอ (เรื่องกองทุนสัจจะวันละ ๑ บาท)

     วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ทีมวิจัย ม.วลัยลักษณ์ อ.หญิง อ.โรจน์ รัตน์ ได้นัดแกนนำหมู่ที่ ๓ พี่ณี พี่ศักดิ์ เพื่อพูดคุยถึงความเคลื่อนไหวในหมู่บ้าน รวมถึงปัญหาที่เจออยู่ในตอนนี้ จากข่าวคราวที่บอกมาว่าหมู่ที่ ๓ จะออกจากกองทุนสัจจะวันละ ๑ บาท และไม่ได้นำเงินเข้าบัญชีมา ๓ เดือนแล้ว ก็ได้สอบถามถึงปัญหาว่ามีสาเหตุมาจากอะไร พี่ณีก็ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ว่า เหตุผลสำคัญที่จะออกเพราะว่าไม่มีกรรมการมาสานต่อในเรื่องนี้ และตัวของพี่ณีเองก็มีภาระความรับผิดชอบในเรื่องกองทุนหมู่บ้านอยู่หลายหน้าที่แล้ว ก็อยากให้กรรมการคนอื่นมารับผิดชอบในเรื่องนี้แทน (ในการรับเงินกองทุนสัจจะวันละ ๑ บาท ทำไม่ยาก) แต่ในเรื่องกรรมการที่รับผิดชอบสมาชิก ๕๐ : ๑ ในส่วนนี้ไม่มีคนรับผิดชอบ เวลามีประชุมก็ไม่มีใครไป เมื่อไม่มีตัวแทนไปก็จะทำให้ไม่รู้เรื่องกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท ว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้ว และคนที่ไปจะต้องกลับมาถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ สมาชิกรับรู้ด้วย แต่ปัญหาหลักก็คือไม่มีคนไป อาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าไม่มีความมั่นใจในตนเอง แต่ถ้ามีการประชุมและพี่ณีไปด้วยก็จะมีคนอาสาไปเยอะมาก  จากปัญหาตรงนี้ เราควรจะแก้ไขโดยจะต้องมีการฝึกผนในเรื่องของภาวะการเป็นผู้นำ และเพิ่มความมั่นใจให้กรรมการที่จะมานั่งทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ด้วย

     และผลสรุปของกองทุนสัจจะวันละ ๑ บาท ของหมู่ที่ ๓ คือจะต้องสานต่อในเรื่องนี้ต่อไป และในเรื่องของเงินที่ไม่ได้เข้าบัญชีมา ๓ เดือนแล้ว ก็จะรีบจัดการให้เสร็จเรียบร้อย  และตอนนี้แกนนำในหมู่บ้าน ก็ได้หาคนที่จะมารับผิดชอบในเรื่องนี้ได้แล้ว

      หลังจากการได้พูดคุยกับแกนนำแล้ว สรุปได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่ทีมวิจัยคิด และหนทางแก้ไขที่ดีที่สุด เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องพูดคุย และหารือกันก่อน เอาเหตุผล และความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง อย่าถือว่าความคิดของตนเองถูกต้องที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)