ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวเวียดนาม ซึ่งทัศนียภาพสองข้างทางในเวียดนามเต็มไปด้วยทุ่งนาเขียวขจี... วันแรกของการท่องเที่ยวไปล่องอ่าวฮาลอง ชมความงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่ กว่า 1900 เกาะ ประกอบด้วยภูเขาหินปูนรูปร่างต่างๆ  ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

      

ภายในเขาหินปูน มีถ้ำนางฟ้าให้เยี่ยมชม  ซึ่งจัดทำทางเดินขึ้นลงอย่างไม่ลำบาก ภายในถ้ำติดไฟอย่างสวยงาม   มีหินงอกหินย้อยเป็นรูปร่างต่างๆ  เช่น หินรูปร่างเจ้าแม่กวนอิม รูปช้าง รูปนางฟ้าอาบน้ำ ฯลฯ

วันต่อมาได้ไปเยี่ยมชมสุสานโฮจิมินห์ซึ่งภายในบรรจุศพในโลงแก้ว ให้ประชาชนเข้าไปแสดงความเคารพได้...สถานที่ตรงข้ามของสุสานโฮจิมินห์คือรัฐสภาของเวียดนาม

 

หลังจากนั้นไปเยี่ยมชมทำเนียบประธานาธิบดี หลังใหญ่สีเหลืองตระหง่าน แต่ท่านโฮจิมินห์ไม่อยู่ เลือกไปอยู่บ้านไม้หลังเล็กแทน