เริ่มเข้าสู่ฤดูของการแบ่งหน่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้ครับ สำหรับกล้วยไม้พวกที่เจริญด้านข้าง (ซิมโพเดียม) เช่นพวกแคทลียา  หวาย เป็นต้น  เมื่ออากาศอุ่นขึ้นกล้วยไม้จะเริ่มแตกหน่อใหม่ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการแบ่งหน่อ  ก่อนอื่น ขอให้สังเกตกล้วยไม้ที่ปลูกไว้มีจำนวนหน่อมากน้อยแค่ไหน เพราะเมื่อปลูกกล้วยไม้ไปนาน กล้วยไม้จะมีกอขนาดใหญ่ขึ้น หรือเครื่องปลูกมีสภาพทรุดโทรม (กาบมะพร้ามผุหรือมีเชื้อรา) ซึ่งทำให้กล้วยไม้โทรม เพราะส่งอาหารไปเลี้ยงได้ไม่เพียงพอ และลำเก่า(ลำแก่) ก็ยังเป็นตัวถ่วงลำหน้า(ลำใหม่) เนื่องจากระบบรากเสื่อมโทรมไม่สามารถหาอาหารให้ตัวเองได้  ส่วนวิธีการจะมี 3 แบบใหญ่ๆ คือ 1) การตัดลำหน้า 2) การตัดลำหลัง  3) การตัดคา

ลำหน้าคือลำลูกล้วยหรือหน่อที่ออกมาใหม่ล่าสุด (กล้วยไม้ 1 กอ ถ้ามีหน่อใหม่ออกมา 3 หน่อ จะเรียกว่ามี 3 หน้า ถ้ามี 2 หน่อ จะเรียกว่ามี 2 หน้า ถ้ามีหน่อเดียวก็จะมีเพียง 1 หน้า)

ลำหลังคือลำลูกกล้วยที่อยู่หลังลำหน้าทั้งหมด (หรือเป็นหน่อที่เกิดมาก่อน อายุมาก) สำหรับวิธีการสามารถเข้าไปดูได้ตามเวจนี้ครับ http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=zomo&group=1 มีภาพและรายละเอียดดีครับ