วันนี้ติดตามอ่านข้อคิดและข้อเขียนของ ท่านอาจารณ์หมอวิจารณ์ ชุดใหม่ วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ ตอนนี้ถึงตอนที่ 5   เป็นความกรุณาของท่านอาจารย์มากครับ  หวังว่าคนในองค์กรภาครัฐ และ ชาว UKM คงติดตามใช้ประโยชน์กันต่อไปนะครับ  ขอส่งแรงใจมาช่วยท่านอาจารย์  และ ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ. ที่นี้ครับ