ความรู้เรื่องบั้งไฟ 13 : จิต สุขภาวะ

การทำบั้งไฟนั้นต้องมีจิตวิญญาน ภูมิปัญญา สืบทอดเป็นรุ่นต่อรุ่น

จากเมืองจีนโบราณ จนมาถึงยุคปัจจุบัน

ในการผสมดินประสิวให้เป็นดินปืน ( ขี้หมื่อ ) นั้น  ถ้าผสมไม่ถูกสัดส่วน ผลก็คือบั้งไฟไม่ขึ้น  แตกระเบิด ขึ้นไม่แรง อัตราเร่งไม่ได้ตามกำหนด  เป็นต้น

ร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกัน ถ้ากินอาหารไม่ถูกส่วน ทำกิจประจำวันไม่ถูกต้องตามธรรมชาติที่ร่างกายต้องการทั้งทางกายและใจ จะทำให้ผลเสียเกิดขึ้นมากมาย

ร่างกายจะแข็งแรงต้องเคลื่อนไหว   จิตใจจะแข็งแรงต้องอยู่นิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเทคนิคความเห็น (0)