ยาสมุนไพร
รักษาโรคเบาหวาน

          1. กำแพง 7ชั้น                            หนัก  2  บาท
          2. แส้ม้า                                     หนัก  2  บาท
          3. มะแวงเครือ                              หนัก  2  บาท
          4.โมกขาว                                   หนัก  2  บาท
          5. เถาหมวกแดง                           หนัก  2  บาท
          6. ชะเอมไทย                              หนัก  2  บาท
          7. รากรำเจียก                              หนัก  3  บาท
          8. รากคนฑา                               หนัก  3  บาท
               

           
             นำสมุนไพรดังกล่าวทั้งหมดต้มกินแทนน้ำ      เมื่อรับประทานยานี้แล้ว  มีอาการ  ใจสั่น  หน้ามืด  วิงเวียน  กินไม่ได้  นอนไม่หลับ  ให้รับประทานน้ำตาล ละลายน้ำ  ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ หรือของหวานๆรับประทาน  อาการเหล่านั้นก็จะหายไป
                                              
                                           พระเชิดศักดิ์  รามธมฺโม (ประทีป ณ ถลาง)
                             วัดราชคีรีหิรัญยาราม  (เขาสมอแครง)  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก