โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก พี่อร จะคอยปิดไฟที่หน้า OPD ในบริเวณที่ไม่มีคนใช้งานในช่วงบ่ายๆเป็นประจำเพราะเห็นว่าจะได้ช่วยประหยัดพลังงาน ไม่เปิดทิ้งเสียเปล่าๆ วันไหนพี่อรไม่ได้มาทำงานก็ไม่มีใครปิด จนกระทั่งคุณเพ็ญแข ผู้ซึ่งประจำอยู่ที่ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจสังเกตเห็น จึงแนะนำว่าน่าจะตั้งเป็นโครงการเข้าร่วมใน Patop OTOP2 ได้ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์และได้ช่วยกันทำให้เป็นเรื่องเป็นราวแม้เวลาพี่อรไม่อยู่ โดยจะช่วยเป็นผู้ประสานงานให้ ดังนั้นจึงได้เกิดการรวมตัวกันเป็นโครงการนี้ขึ้น โดยมีสมาชิกทั้งหมด 9 คนจาก OPD, ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ, เคมีคลินิกและวิศวะซ่อมบำรุง คือพวกเราตรงส่วนหน้า OPD ก็คือผู้ปฏิบัติงาน ส่วนคุณศิริจากหน่วยเคมีฯจะเป็นผู้ช่วยในด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ การเสนอผลงาน และสมาชิกที่มาจากวิศวะซ่อมบำรุงจะเป็นผู้ช่วยในด้านตัวชี้วัดอัตราการใช้ไฟของ OPD

พี่อรรู้สึกเขินๆที่ต้องเป็นหัวหน้าโครงการ แต่เนื่องจากได้แรงสนับสนุนจากพี่ๆน้องๆในหน่วยงาน และเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ นอกจากช่วยประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงานแล้วก็ยังเป็นการสร้างนิสัยในการใช้พลังงานอย่างประหยัดให้แก่พวกเราอีกด้วย จะมาเขียนรายงานความคืบหน้าของโครงการผ่านทางบล็อกเรื่อยๆนะคะ เป็นกำลังใจให้พวกเราชาว OPD เจาะเลือดด้วย