ความเห็น 35198

เปิดตัวโครงการประหยัดพลังงาน

Pee' Taow
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
 Spaceship ดีจ๊ะเป็นโครงการที่ดี  ประหยัดช่วยชาติ ช่วยหน่วยงาน และที่สำคัญเป็นการสร้างนิสัยประหยัดพลังงานโดยเฉพาะที่เราผลิตเองไม่ได้ ยิ่งต้องประหยัดเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้   น่าจะทำป้ายเป็นคำขวัญต่างๆเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะ  ยังไม่ทำก็จะช่วยปิดอยู่แล้ว