วิษณุนัด กพ. ถกช่วย ขรก. แต่ไม่ปรับขึ้นเงินเดือน

วิษณุนัด กพ. ถกช่วย ขรก. แต่ไม่ปรับขึ้นเงินเดือน
       นายวิษณุ เครืองาม รักษาการรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ช่วยเหลือข้าราชการที่รายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ว่า ตนได้เรียกสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) มาหารือในวันที่ 26 พ.ค.นี้ ข้อดีคือ กพ. ได้สำรวจข้าราชการที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือไว้แล้ว โดยบางส่วนต้องการ  ที่ทำกินบางส่วนมีหนี้สินที่ส่วนมากเป็นค่าแชร์ และต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องค่าเดินทางรวมทั้งเรื่องการผ่อนปรนดอกเบี้ยเงินกู้   ทั้งนี้การหารือในเรื่องนี้ต้องคิดเผื่อบุคคล 3 ประเภท คือข้าราชการทั่วไป ข้าราชการบำนาญ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งแม้จะมีรายได้ดีกว่าข้าราชการ แต่จะบอกว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ เพราะมีรายจ่ายสูงเช่นกัน   เมื่อถามถึงการช่วยเหลือข้าราชการว่าจะมีการขึ้นเงินเดือนหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าต้องหารือฝ่ายต่าง ๆ แต่จะไม่มีการขึ้นเงินเดือนในระหว่างนี้ ดังนั้นมาตรการในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในขณะนี้จาก 3 สาเหตุ คือ ปัญหาพลังงาน ปัญหาค่าของชีพเพิ่มสูงขึ้น และการกระตุ้นเศรษฐกิจมีน้อยทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ
       นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนั้น ไม่ใช่ว่ารัฐไม่มีเงิน รัฐมีเงิน     แต่ยังจ่ายออกไปได้น้อย และคาดว่างบจะออกช้า  กว่าจะมีผลบังคับใช้น่าจะเป็น พ.ค. 2550 เนื่องจากมีปัญหาว่าการใช้จ่ายภาครัฐในขณะนี้มันยังน้อย ปัญหาจึงไม่ใช่อยู่ที่ว่าไม่มีเงิน แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าไม่อาจใช้ได้ เพราะไม่อาจจะกำหนดนโยบายอะไรขึ้นใหม่หรือใช้ในสิ่งที่เป็นโครงการใหม่ ๆ ได้  รวมทั้งไม่ได้เตรียมงบประมาณเอาไว้สำหรับรองรับสถานการณ์บางอย่างและเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ต้องนำเงินมาใช้ เช่น ภัยธรรมชาติ

สยามรัฐ  26  พ.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)