23. แผนการจัดการเรียนรู้...สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2


แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓   ต้านโรคป้องกันภัย
เรื่อง  สุขภาพกับการป้องกันตนเองเบื้องต้น  
เวลา  ๒  ชั่วโมง
สอนโดย  นายเจษฎา  นาสินส่ง  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

******************************************************

 ๑.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
       สาระที่๔   การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
       มาตรฐานที่๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ          
 ๒.  สาระสำคัญ
        สุขภาพเป็นภาวะความสมบูรณ์ทางร่างกาย  ทางใจ  ทางสังคม  และจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล  แต่เมื่อใดก็ตาม  หากองค์รวมดังกล่าวขาดความสมดุลขึ้น  ร่างกายย่อมแสดงถึงภาวะของความผิดปกติทางด้านสุขภาพหรือภาวะของอาการเจ็บป่วยออกมา
         ความรู้และทักษะในการดูแลตนเองเบื้องต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เกิดผอดปกติด้านสุขภาพหรือเกิดอาการเจ็บป่วย  นับได้ว่ามีความสำคัญที่ควรจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้ดูแลรักษาตนเองในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
๓.  จุดประสงค์
      ๑. อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  และหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของการดูแลตนเองเบื้องต้นได้  (K)
      ๒. อธิบายและเสนอแนะแนวทางในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยด้วยตนเองเบื้องต้นได้  (K)
      ๓. อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  และสรรพคุณของยาสามัญประจำบ้านและยาสมุนไพรได้  (K)
      ๔. อธิบายหลักเบื้องต้นในการใช้ยา  และเสนอแนะแนวทางในการใช้ยาสามัญประจำบ้านและยาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการป่วยด้วยตนเองเบื้องต้นได้ (P)
      ๕.  ตระหนักในความสำคัญของสุขภาพกับการดูแลตนเองเบื้องต้น(A)
๔.  สาระการเรียนรู้
      ๔.๑  ความหมายและความสำคัญของการดูแลตนเองเบื้องต้น
      ๔.๒  หลักการปฏิบัติโดยทั่วไปเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
      ๔.๓  แนวทางการรักษาพยาบาลตนเองเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย
      ๔.๔  การใช้ยาสามัญประจำบ้านและยาสมุนไพร                       
 ๕.  กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สุขภาพกับการป้องกันตนเองเบื้องต้น 
หมายเลขบันทึก: 309744เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2009 18:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 00:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
  • เยี่ยมมากครับ ว่าที่ครูชำนาญการพิเศษคนต่อไป
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท