13. แผนการจัดการเรียนรู้...ภาษาอังกฤษ ม.4


แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ                                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่  5    Food  and  drink  
เวลา 3 ชั่วโมง
สอนโดย  นางสาวอัจฉรา  นครชัย  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
************************************************                                                                                                                                    
  1. 1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
       มาตรฐานการเรียนรู้
        มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
        2. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล
        3.  มีความรู้พื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมการรับประทานอาหารต่างชาติ
 2.  สาระสำคัญ
       การฟังบทสนทนา ฝึกทักษะการอ่าน บทความ ตำราอาหาร โฆษณา การเดาความหมายจากบริบทแสดงความชอบ/ไม่ชอบเกี่ยวกับอาหาร ฟังและพูดเกี่ยวกับ การสั่งอาหาร การซื้อ-ขายของใน supermarket วิธีการปรุงอาหาร และรสชาติ การเลือกภัตตาคาร การจัดโต๊ะอาหาร อุปกรณ์ ภาชนะ และเครื่องใช้ในการปรุงอาหาร เปรียบเทียบวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารระหว่างต่างชาติกับไทย
 3.  จุดประสงค์
       1.  ออกเสียงคำ  กลุ่มคำ และประโยคได้ถูกต้อง
       2.  เลือกใช้คำศัพท์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
       3.  บอกความแตกต่างของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทยได้
       4.  สนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารได้    
4.  สาระการเรียนรู้
      Vocabulary :     Food for breakfast, lunch, and dinner, Describing festivals, visit, traditional, parade ….
       Grammar    :      The simple present, Yes/No Questions and short answers
       Function      :      Creating a seating chart for guests according to personal information,
       Talking and giving a health survey
       Culture        :       The dinner party, Health habits and food customs
 5.  กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมลเดลซิปปา (CIPPA Model) โดย ทิศนา แขมมณี
 ....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  Food  and  drink 
หมายเลขบันทึก: 309725เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2009 16:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 02:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)
  • ครูรุ่นใหม่ทำได้ดี อนาคตไกล

สนับสนุนคนรุ่นใหม่เช่นกันค่ะ

อนาคตไกลแน่

ขอให้น้องศึกษาวิธีการเขียนแผนฯให้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และวัดผลให้ตรงประเด็น

นอกนั้น...ยอดเยี่ยมค่ะ 

ขอบคุณ คุณครู PoOmDeE นะคะที่นำสิ่งดีๆมาเผยแพร่และแบ่งปัน

  • แวะมาให้กำลังใจ
  • น้องสาวคนเก่ง
  • น้องนางสู้ๆๆๆๆ

ทำได้ดีมาก ขอให้เป็นคุณครูที่ดีต่อไป เยี่ยม

เป็นตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีค่ะ จากแผนนี้มีการใช้กิจกรรมการสอนในรูปแแบบของ CIPPA MODEL มาใช้ด้วย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท