10. แผนการจัดการเรียนรู้...ศิลปะ ม.1


แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้    ศิลปะ                                                          
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ดนตรีไทย  
เรื่อง  เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย                  
เวลา  ๔  ชั่วโมง
สอนโดย  นางหนูอร  โคตรชนะ  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
*************************************
๑.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑) ศ.๒.๑ (๓,๙)
       ๓. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
       ๙. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๒.  สาระสำคัญ
       อ่าน  เขียน  โน้ตไทย   การขับร้องเพลงไทยเดิม  เพลงปลุกใจ  และปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตเพลงไทย(ขลุ่ย)  ขับร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลง  รู้จักระมัดระวังในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีและมีความรับผิดชอบ
๓.  จุดประสงค์
       ๑.อธิบายประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทยอย่างสังเขปได้(K)
       ๒.จำแนกเครื่องดนตรีไทยได้ถูกต้อง(K)
       ๓.บอกลักษณะของวงดนตรีไทยแต่ละประเภทได้(K)
       ๔.ใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยได้ถูกต้องตามหลักการ(P)
       ๕.เห็นคุณค่าและอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยได้(A)
๔.  สาระการเรียนรู้
        ๑.ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทย
        ๒.ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
        ๓.ลักษณะของวงดนตรีไทย
        ๔.ลักษณะของวงดนตรีพื้นบ้าน
        ๕.การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
๕.  กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมลเดลซิปปา (CIPPA Model) โดย ทิศนา แขมมณี
 ....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย
หมายเลขบันทึก: 309718เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2009 16:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 00:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
  • เก่งมาก หัวหน้ากลุ่มสาระหน้าใหม่ ผู้เอาใจใส่นักเรียน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท