• ประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของ KM คือไม่ต้องมัวเสียเวลาคลำหาวิธีทำงานดีๆ เอาเอง    สามารถใช้ KM ช่วยให้เรียนลัด หรือก้าวกระโดดจากคนหรือหน่วยงานที่เขามี วิธีการเลิศ (Best Practice) อยู่แล้ว
• การก้าวกระโดดเช่นนั้นต้องมีวิธีเรียนจากเพื่อนผู้มี “ความรู้ปฏิบัติ” อยู่ในวิธีเลิศ    ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคน   เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) คือเทคนิคการเรียนรู้ความรู้ฝังลึกจากผู้มีความสำเร็จ / วิธีเลิศ
• กลุ่มนักจัดการความรู้ที่เก่งเครื่องมือนี้มาก คือ ชุมชน “คุณอำนวย” โรคเบาหวาน นำโดย ดร. วัลลา ตันตโยทัย    อ่านเรื่องราวได้ที่ http://gotoknow.org/dmcop หรือชุมชนเบาหวานที่ http://gotoknow.org/dmcommune
• รายละเอียดของเครื่องมือ เพื่อนช่วยเพื่อน อ่านได้จากหนังสือ “การจัดการความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ” หน้า 157 – 162

วิจารณ์ พานิช
๑๘ พค. ๔๙