กดที่นี่ภาพดูภาพใหญ่

ไม่รู้จะจัดประเภทอย่างไรดี  CRM ก็ไม่เชิง CMS ก็ใช่.... จริงๆ เป็นระบบที่ออกแบบมาสำหรับงาน
Back office หรือสำหรับ Admin มากกว่า

ไปดู Server System Requirements  เค้าบอกว่าต้องการ

  • iSeries 400
  • OS/400 version V5R1M0 minimum
  • WebSmart Web Application Server (WAS) - a Nexus Portal-specific version is included with Nexus Portal at no additional cost.
  • OS/400 HTTP server or Apache server configured and active

อย่างนี้สงสัยผมจะไม่ได้ใช้    เห็นว่าน่าสนใจดี เผื่อใครสนใจ