โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา


วิเคราะห์จุดที่ต้องรักษา พัฒนาและต้องพัฒนา จากบทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงาน สมศ. 30 ก.ค.- 1 ส.ค.2546
ด้านนักเรียน
จุดที่ต้องรักษาและพัฒนาให้ยั่งยืนและต่อเนื่อง
1.ดนตรีไทยและกีฬา
2.กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันสารเสพติด
3.นิสัยรักการอ่าน
จุดที่ต้องพัฒนา
1.ความมีระเบียบวินัย
2.ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์
4.การรักษาสุขภาพอนามัยตนเอง


ด้านครู
1.การประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2.การสร้างเครื่องมือประเมิน
3.การพัฒนาครูคณิตศาสตร์และนาฎศิลป์


ด้านการบริหาร
1.กระบวนการนิเทศภายใน
2.การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา
3.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ถูกต้อง
4.การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้บริหาร ชุมชน
5.การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags): #erkm
หมายเลขบันทึก: 30830เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2006 08:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 18:03 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี