เครื่องมือ KM

  Contact

         ผมได้แนวคิดนี้มาจากเว็บไซต์ www.sethkahan.com  ของคุณ Seth Kahan    เครื่องมือ KM ที่ผมได้เรียนรู้และนำมาบอกต่อคือ
1. วิธีเผยแพร่ success stories แนวใหม่
2. Container

วิธีเผยแพร่ success stories แนวใหม่
         ทำโดยให้คนจับคู่กันและค้นหาข้อดีของกันและกันสำหรับนำมาใช้ขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการหรือขององค์กร   แล้วเอามาบอกเล่าต่อกลุ่มหรือต่อประชาคมภายในองค์กร
         คือแทนที่จะให้เล่าเอง   ก็ให้เพื่อนเป็นผู้เล่าและเป็นผู้ช่วยค้นหา
         ผมคิดว่าวิธีนี้น่าจะมีพลังมาก   อาจใช้คู่กันกับการที่ตนเองเป็นผู้เล่า
         การจับคู่ก็สามารถเปลี่ยนคู่ไปได้ตามระยะเวลาและตามสถานการณ์

Container
         เป็นคำที่คุณ Madelyn Blair ใช้   ซึ่งหมายถึง "พื้นที่และเวลา" ที่คนรู้สึกมีอิสระพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างอิสระและเปิดใจ   ซึ่งก็ตรงกับ "Ba" ของ Nonaka นั่นเอง
         ท่านที่สนใจอ่านข้อความสัมภาษณ์คุณ Madelyn Blair ฉบับเต็มได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช
 23 พ.ค.49

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In KMI Thailand

Post ID: 30556, Created: , Updated, 2012-02-11 15:00:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Flowers: 1, Comments: 2, Read: Click

Tags #km#เครื่องมือ

Recent Posts 

Comments (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
Written At 
  • จะขอนำไปทดลองใช้ในหน่วยงานครับ
ออต-เล้าข้าวศึกษา
IP: xxx.12.97.111
Written At 
จะทดลองนำไปใช้ดูนะครับ ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูง