พี่เลี้ยงได้อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ Patho-Otop

ค้นพบภาวะผู้นำในตัวเอง

    ความคาดหวังของพี่เลี้ยงทุกท่าน คงไม่เพียงแต่ให้โครงการที่รับผิดชอบดูแลอยู่เสร็จสมบูรณ์  แต่คงต้องการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติการ  พี่เลี้ยงบางคนอาจรู้สึกเหนื่อย เพราะต้องคอยกระตุ้น ติดตามดูการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ปัญหา การเขียนร่างโครงการ การดำเนินงาน กำหนดตัวชี้วัด รวมถึงการวางแผนวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ทุกขั้นตอนเลยทีเดียว แต่ถ้าลองมาทบทวนให้ดีพี่เลี้ยงทุกท่านก็จะค้นพบภาวะผู้นำในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการให้คำแนะนำ  การสอนแนะ การวางแผน และการทำงานเป็นทีม ซึ่งก็คงสอดรับกับนโยบายการบริหารเชิงสมรรถนะ (competency) ของคณะแพทยศาสตร์ของเรา  ที่เน้นการสร้างสมรรถนะของบุคลากร ภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อบุคลากรเข้มแข็ง องค์กรก็จะเข้มแข็งไปด้วยนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  ได้เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ...ตาขอขอบคุณ... ความเป็นพี่เลี้ยงของอาจารย์ค่ะ

หมายเลขบันทึก

3079

เขียน

26 Aug 2005 @ 15:51
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก