ร่วมสำรวจและค้นหาคำว่า " ละแม "

สำรวจเล อ่าวละแม

        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ทำโครงการสำรวจฐานทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อวางแผนการจัดการ ( สำรวจเล )

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ชาวประมงพื้นบ้านอ่าวละแม ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายการจัดการทรัพยากร จำนวน 30 คน ร่วมหารือที่จะดำเนินการสำรวจเล ในช่วงระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2548 ณ. บริเวณอ่าวละแม  ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20 ตารางกิโลเมตร

กิจกรรม

     - การทำบุญสวดหาด

     - งานสืบสานความเป็นมาของชุมชนในอดีตและที่มาของคำว่า " ละแม "

     - งานสำรวจฐานทรัพยากรชายฝั่ง

     - เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวางแผนการจัดการใช้ทรัพยากรชายฝั่งร่วมกันอย่างยั่งยืน

     - และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกในชุมชน

                                                                                 อ.สมพร  มีแสงแก้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)