ปัจจัยที่ทำให้กองทุนหมู่บ้านประสบความสำเร็จ

จากการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ของตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จ้งหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมา มีการแบ่งกลุ่มย่อยและค้นหาเป้าหมายในหมู่บ้านของตนเอง กำหนดหัวข้อ คือ ปัจจัยที่ทำให้กองทุนหมู่บ้านของตนเองประสบความสำเร็จ สรุปออกมาได้ทั้งหมด 7 ปัจจัย คือ

1.คณะกรรมการ รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง

2.สมาชิก

3.กฎระเบียบข้อบังคับของกองทุน

4.ระบบเอกสาร ข้อมูล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

5.ระบบการตรวจสอบและติดตามผล

6.ระบบการบริหารงาน

7.มีความร่วมมืออย่างดีกับผู้นำชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
เหล่านี้เป็นความรู้ที่ต้องนำสู่ภาคปฏิบัติ(จัดการ)ให้เกิดขึ้นเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุนประสบผลสำเร็จ อันนี้แหละครับที่เป็นส่วนหางของปลาตะเพียน ทีมงานต้องช่วยกัน
1)ทำให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้นเช่น กรรมการรู้บทบาทหน้าที่ในเรื่องอะไรบ้าง และทำอย่างไรให้เกิดผลอย่างนั้นขึ้น    หัวข้อ สมาชิกนั้น มีรายละเอียดอย่างไร รู้ว่าเกี่ยวกับสมาชิก     แต่เรื่องอะไร และจะทำอย่างไร เป็นต้น
2)ทำให้เกิดขึ้นความรู้จากการปฏิบัติที่ติดอยู่ในตัวคนในแต่ละปัจจัยที่เกี่ยวข้องในข้อ 1 เท่าที่พบมี 3 ส่วนคือ กรรมการ สมาชิก และผู้นำชุมชน