• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ไปฟังเพลง (กล่อมเด็ก) ที่อำเภอปะทิว

       วันนี้ 25  สิงหาคม 2548  ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิว ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร และชมรมผู้สูงอายุ  ตำบลทะเลทรัพย์ จัดประชุมโครงการสืบค้นและเผยแพร่เพลงกล่อมลูก  และบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ของอำเภอปะทิว  โดยทั้งสองโครงการนี้ นักศึกษา กศน. อำเภอปะทิวได้ออกสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อสืบเสาะค้นหาภูมิปัญญาในบ้านเกิดของตัวเองมานานนับเดือนแล้ว และวันนี้ก็ได้เชิญภูมิปัญาท้องถิ่นเหล่านั้น มาร่วมพบปะพูดคุยกัน ร่วมกันร้องเพลง กล่อมลูก หรือบางทีก็เรียกว่า เพลงกล่อมเด็ก  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีพ่อเพลง แม่เพลง ต่างผลัดกันเล่า สลับการร้องเพลง กล่อมเด็ก มีการปรบมือให้จังหวะกันอยู่มิได้ขาด  แม้วัยของแต่ละคนนั้น ก็มีเลข 6  /7 นำหน้า แต่ทุกคนก็ยังมีความกระฉับกระเฉง ราวกับได้ความหนุ่มสาวในวันวานกลับมาอีกครั้ง  ..เด็ก ๆ วัยหนุ่มสาว ก็เฝ้ามองดูด้วยความตั้งอกตั้งใจ เพราะไม่เคยเห็น ไม่เคยฟังมาก่อนมาก่อน 

       นอกจากนั้นตัวแทนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ก็ได้ชี้แจงสิทธิของผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ  พ.ศ.2546  เพื่อให้ผู้สูงอายุดังกล่าว ได้เข้าถึงสิทธิของตนเอง เช่นสิทฺธิในการบริการทางการแพทย์  การฝึกอาชีพ การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ (รถไฟ)  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  การบริการในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์  โบราณสถาน ฯลฯ   บรรยากาศในวันนี้จึงเป็นการผสมผสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เพื่อการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข..

       โดยลุงเอี่ยม  กลิ่นคล้าย ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลทะเลทรัพย์ ก็ได้เล่าให้ฟังว่า ชมรมผู้สูงอายุตำบลทะเลทรัพย์ ได้เล็งเห็นคุณค่าของเพลงกล่อมเด็กเกรงว่าจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนปะทิว  จึงได้ดำเนินการรวบรวมบทเพลงกล่อมเด็กเท่าที่จะสืบหาได้  โดยวิธีการจัดประกวด และค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ จัดพิมพ์เป็นเล่มและร้องบันทึกเสีงลงในม้วนเทป  ด้วยเสียงแท้ ๆ สด ๆ ของพ่อเพลง/แม่เพลง เช่น คุณสอด ทองบุญส่ง  คุณสร้าง สมมุติ   คุณหนู สังข์ห้อง คุณนวล ดวงจำยาม คุณอุดม ทิพย์คีรี  คุณสนิท สมมุติ และ คุณเยื้อน หารฤทธิ์  ซึ่งเมื่อเปิดฟังแล้วก็ทำให้คนรุ่นเก่านึกถึงภาพความหลังที่เคยสร้างความรัก ความผูกพัน  ความอบอุ่นความเอื้ออาทร  ความอ่อนโยน ที่เคยกล่อมเกลาจิตใจเด็ก ตั้งแต่เยาว์วัย ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม  มีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์  เช่น บทเพลงกล่อมเด็ก บทหนึ่งที่ชื่อว่า  "ใต้ถุน "

  • เวเปลเหอ  เวไปใต้ถุนคุกข้าว
  • ยิกเป็ดเข้าเล้า    หวังว่าจะกินไข่หมัน
  • สุกสุกดิบดิบ        หวังหยิบกินกัน
  • หวังจะกินไข่หมัน  ปันพี่ปันน้องกันเห

      ถ้าใครอยากระลึกถึงเความหลัง ฟังเพลงกล่อมเด็ก ของอำเภอปะทิว ซึ่งมีทั้งเป็นเอกสาร  และม้วนเทป ติดต่อที่ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลทะเลทรัพย์..โดยคุณลุงเอี่ยมได้ย้ำว่า อยากให้เด็ก ๆได้เรียนรู้ประวัติศาตร์ของท้องถิ่น.ผ่านเพลงกล่อมเด็ก...เพราะเพลงกล่อมเด็กเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของสถาบันครอบครัวและชุมชน                 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): kmบันทึกกิจกรรม
หมายเลขบันทึก: 3071
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 10
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (10)

      คิดถึงแม่... ถ้ามีลูกก็จะเปิดเทปและหัดร้องเพลงกล่อมลูกเอง.........

คนปะทิวมีดีอีกเยอะ   คุณยาย คุณตา บอกว่าเสียดายไม่ร้องเพลงกล่อมเด็กทุกคน 

ควรอนุรักษ์ไว้เปิดสอนเพลงกล่อมเด็กน่าจะดี

                   คนปะทิว 

หาทางเก็บไว้ในรูปแบบของ Digital File เป็น mp3 หรือ wav ดีไหมครับ จะได้เอามาเผยแพร่ใน Internet ให้ฟังกันได้ทั่วบ้านทั่วเมือง

คงต้องพัฒนาความรู้ด้าน ไอที ตอนนี้บรรจุโครงการไว้ในแผนฯแล้วค่ะ

เห็นด้วยกับคุณไอศูรย์มาก ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ กศน.ปะทิว  ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ นั้น  ได้ทำทะเบียนไว้แล้ว  ขณะนี้กำลังทำเอกสารเป็นรูปเล่ม  และในปี ๒๕๔๙  จะดำเนินการบันทึกเทปหรือ CD เพื่อเผยแพร่และสืบสานวิถีวัฒนธรรมของชาวปะทิวต่อไป

สาวหนุ่มคู่หนึ่งแต่ผมจะไม่บอกชื่อของสองคนนี้เพราะเกรงว่าเขาจะไม่สะบายใจ

เยี่ยม !  น่าภูมิใจมากครับ

 

 

ควรมีออกจำหน่ายในรูปแบบ CD เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้รับฟัง และได้สืบสานวัฒนธรรมของชาวปะทิว ดีใจมากที่มีสิ่งดี ๆในอำเภอปะทิว
อยากได้ files เพลงครับ
หากสนใจเพลงกล่อมลูกในรูปแบบ CD เพลง มี 2 ชุด
คือ เพลงกล่อมลูกสี่ภาค และ เพลงกล่อมลูกภาคกลาง
ไพเราะซาบซึ้งสุด ๆ ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยภาษาเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  ราคาชุดละ 155 บาทเข้าดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่
www.wisdomutopia.com
แล้วคุณจะคิดถึงแม่จนน้ำตาไหล