ความเห็น 2043

ไปฟังเพลง (กล่อมเด็ก) ที่อำเภอปะทิว

ch-chumphon
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณไอศูรย์มาก ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ร่วมกับ กศน.ปะทิว  ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ นั้น  ได้ทำทะเบียนไว้แล้ว  ขณะนี้กำลังทำเอกสารเป็นรูปเล่ม  และในปี ๒๕๔๙  จะดำเนินการบันทึกเทปหรือ CD เพื่อเผยแพร่และสืบสานวิถีวัฒนธรรมของชาวปะทิวต่อไป