ความเห็น 1870

ไปฟังเพลง (กล่อมเด็ก) ที่อำเภอปะทิว

ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
หาทางเก็บไว้ในรูปแบบของ Digital File เป็น mp3 หรือ wav ดีไหมครับ จะได้เอามาเผยแพร่ใน Internet ให้ฟังกันได้ทั่วบ้านทั่วเมือง