ความเห็น 1866

ไปฟังเพลง (กล่อมเด็ก) ที่อำเภอปะทิว

tuktuk
IP: xxx.143.162.114
เขียนเมื่อ 
      คิดถึงแม่... ถ้ามีลูกก็จะเปิดเทปและหัดร้องเพลงกล่อมลูกเอง.........