ความเห็น 7024

ไปฟังเพลง (กล่อมเด็ก) ที่อำเภอปะทิว

โอ๋
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 
ควรมีออกจำหน่ายในรูปแบบ CD เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้รับฟัง และได้สืบสานวัฒนธรรมของชาวปะทิว ดีใจมากที่มีสิ่งดี ๆในอำเภอปะทิว