กระหืดกระหอบมาด้วยความรีบเร่ง    มาร่วมประชุมสสพหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างblogสสพ ได้บทเรียนแรกในการสร้างblogนี้  และได้เข้าชมblogของเพื่อนๆคนอื่นๆซึ่งน่าสนใจมาก  จึงได้idea ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์  แล้วเจอกัน coming soon!!!