ความก้าวหน้างานเบาหวาน รพ.ภูมิพล

มีการปรับปรุงพัฒนางานในหลายเรื่อง

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้รับข่าวจากเพื่อนสมาชิก รพ.ภูมิพล น.อ.หญิงกรรณิการ์ นุตยสกุล และ น.ต.หญิง ดวงกมล กุลอาจยุทธ เล่าให้ทราบว่าหลังจากเข้าร่วมตลาดนัดความรู้ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของ รพ.ภูมิพล ได้มีการปรับปรุงพัฒนางานในหลายเรื่อง

น.อ.หญิงกรรณิการ์ นุตยสกุล เล่าสิ่งที่ได้ปรับปรุงว่ามีดังนี้
๑. สำรวจการบันทึกรายงานการรักษาและผลการรักษาให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน
๒. เน้นการดูแลรักษาเท้ากับผู้ป่วยเบาหวานและเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาเท้าหรือเสี่ยงเป็นเบาหวาน โดยจะมีการตรวจสภาพเท้าและสอบถามพฤติกรรมการดูแลเท้า ผู้ป่วยให้ความสนใจมากขึ้น เท้าสะอาดขึ้น รู้จักการใส่รองเท้าที่ถูกต้อง
๓. การสอนและการจัดอาหารตัวอย่างเป็น model ร่วมกับการบอกเล่าของผู้ป่วยเบาหวานเหมือนกัน ทำให้ผู้ป่วยเข้าใจวิธีการควบคุมอาหารดีขึ้นมีผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้มากกว่า ๖๐%
๔. การจัดกิจกรรมค่ายเบาหวานในชุมชน มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้ป่วย ญาติที่สนใจ อาสาสมัคร ทุกคนที่เกี่ยวข้องพอใจให้จัดในชุมชนเพราะสะดวกในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม และได้รู้จักกับบุคคลที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน

สำหรับความรู้จากตลาดนัดฯ ที่ได้นำไปใช้ต่อคือการพัฒนาคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการค้นหาบุคคลที่เป็นหรือเสี่ยงจะเป็นเบาหวาน โดยนำแนวคิดมาจัดทำโครงการปิ่นเจริญ ๒ (อ่านลายมือไม่ชัดนัก ขออภัยถ้าเขียนผิด) ร่วมใจค้นหาโรคภัย (เบาหวาน) ก่อนสายเกินแก้ ความรู้ดังกล่าวนี้ได้มาจากโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลทางภาคใต้

น.อ.หญิงกรรณิการ์ ยังเขียนเพิ่มเติมมาอีกว่าได้ประเมินภาวะสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานทุกคนที่มารับบริการ ให้คำแนะนำ ยังไม่ได้เปิดบริการดูแลเท้า

น.ต.หญิง ดวงกมล กุลอาจยุทธ เล่าดังนี้
- มีการเชื่อมโยงงานเบาหวานระหว่างทีม PCT ของ รพ.และหน่วยปฐมภูมิ
- มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีนักโภชนาการมาให้ความรู้เรื่องอาหารเดือนละ ๒ ครั้ง โดยจัด model อาหารประกอบการให้ความรู้
- ให้ความรู้เรื่องการดูแลเท้าและการจัดการกับภาวะพิเศษของผู้ป่วยเบาหวานเดือนละครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Novo Nordisk
- มีการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนทุก case
- ส่งผู้ป่วยเบาหวานตรวจตาเพื่อดู DR โดยประสานกับจักษุแพทย์
- จัดค่ายเบาหวานเมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ และมีแผนจะจัดต่อไป เมื่อผู้ป่วยเข้ากลุ่มครบตามกิจกรรม

สำหรับความรู้จากตลาดนัดฯ ที่ได้นำไปใช้ต่อคือการใช้แหล่งสนับสนุนจากเพื่อนบ้าน เช่น ฝากญาติที่เป็นเบาหวานไว้กับเพื่อนบ้านที่เป็นโรคเบาหวานเช่นกัน ในการทำอาหารให้ทำมาให้ญาติของตนด้วย (พึ่งพากัน) สำหรับ รพ.ที่ให้ความรู้นี้ น.ต.หญิงดวงกมลบอกว่า “จำชื่อ รพ.ไม่ได้ค่ะ”

ดิฉันขอเสนอให้ทีมเบาหวาน รพ.ภูมิพล เล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านบล็อกที่เปิดไว้แล้ว เพื่อนๆ จะได้รู้รายละเอียดที่มากขึ้นค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#ตลาดนัดความรู้#บริการปฐมภูมิ

หมายเลขบันทึก: 30708, เขียน: 24 May 2006 @ 14:33 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 09:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)