เรียนรู้ KM

ความรู้ที่ต้องอ่าน ต้องฟัง ต้องทำ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น อ่านมากรู้มาก
โครงการจัดการความรู้ที่ KM ที่ดิฉันได้เป็นทีมงานอยู่ กศน.นครศรีธรรมราช ทุกวันนี้ขอตอบเลยว่ายังสับสนอยู่มาก แต่คิดว่าเมื่อเราทำงานไปด้วยเรียนรู้ไปด้วย การเรียนรู้ ที่ไม่รู้จักจบสิ้นเป้าหมายของการทำงานคือการทำให้คนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ  ระเบียบ  ซึ่งเกิดในงานของตนที่ปฎิบัติอยู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถังความคิดสู่ความรู้ Kmความเห็น (0)