มาวาดภาพสวยด้วย IIIustrator กันเถอะ  เชิญอ่านที่นี่