ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร

มาดูความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศกันดีกว่า

                  ข้อมูล” (Data) หมายถึง กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำมารวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและมีความสำคัญควรค่าแก่การจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่อ ๆ ไป ข้อมูลมักเป็นข้อความที่อธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถนำไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ (ทักษิณา สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี, 2546, หน้า 165) ทั้งนี้ ข้อมูลสามารถทำให้ผู้อ่านทราบความเป็นไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บอกสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และข้อมูลจะยังคงสภาพความเป็นข้อมูลไม่ว่าจะนำไปใช้หรือไม่ใช้ก็ตาม

                         นอกจากนี้ ครรชิต มาลัยวงศ์ (2546, หน้า 10) ยังได้สรุปความหมายของข้อมูล ว่าคือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร หรือในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก่อนที่จะนำมาเรียบเรียงหรือจัดกลุ่มให้อยู่ในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าใจหรือนำไปใช้ได้

                  สรุปได้ว่า “ข้อมูล” คือ ข้อเท็จจริงที่ทำให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร บอกสภาพและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยอธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งข้อมูลอาจจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข ภาพและเสียง ที่สามารถนำมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้


                   สารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์  มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จำนวนมาก  เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่  กฎเกณฑ์และวิชาการ

                1. ข้อมูลเเละสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร

                        ตอบ  ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันคือ ข้อมูล เป็นข้อมูลที่ไม่ผ่านการประมวลผลที่แน่ชัดเป็นข้อมูลที่ได้มาแบบธรรมดา ไม่เป็นไปตามวิชาการ เช่นคำพูดคนที่สามารถบอกข้อมูลต่างๆที่เราร้มาได้  แต่ สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วและมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์  มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเป็นจำนวนมากมาย เช่น เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่กฎเกณฑ์และวิขาการ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลอยู่รอบตัวเรามากมาย ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคสารสนเทศ

                                                                เอกสารอ้างอิง

                 http://google.com /dusithost.dusit.ac.th/~prisana_mut/ web_db/content/ch1_data.htm - 49k - web_db/content/ch1_data.htm - 49k -

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชญานีความเห็น (17)

นิว
IP: xxx.143.154.193
เขียนเมื่อ 

ดีมากกกกกกกกก ทำข้อสอบถูกด้วย

ขอบคุณขะ

IP: xxx.19.27.158
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

นก
IP: xxx.142.174.208
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ มาก จ้า

การบ้านจ้า

จ่ะอ้างอิงให้น่ะค่ะ

น้ำ
IP: xxx.27.70.11
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ที่ให้ข้อมูล

คู่หัว ตัวซวย
IP: xxx.143.183.90
เขียนเมื่อ 

ลั้คกี้ ลั้กกี้ ลั้คกี้ ดีจัยจังโว้ย

คนที่รักป่าน น้ำ รัก ป่าน
IP: xxx.25.196.115
เขียนเมื่อ 

ขอบพะคูนมากๆๆๆๆๆๆๆ

จะทำข้อสอบไห้ดี

เเท็งกิ้วๆๆๆๆ

hasamee
IP: xxx.173.207.56
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆน๊ะ

ที่ช่วยทำให้หนูทำข้อสอบได้

น่ารัก........ที่สุดเย๋ย..

 

เจน
IP: xxx.143.159.101
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนมากๆค่ะ

EVE
IP: xxx.4.159.137
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ :)

ตาต้า
IP: xxx.29.179.155
เขียนเมื่อ 

ดีมากเรียนดี

คอง
IP: xxx.174.70.14
เขียนเมื่อ 

ดีๆๆๆๆๆๆน่ะะchakrit
IP: xxx.29.176.24
เขียนเมื่อ 


  • ดีโครตๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เบ้น'ลักกี้
IP: xxx.158.165.165
เขียนเมื่อ 

5555ได้คำตอบไปส่งครูเเล้วดีจังเลย

สุรียาณี เตาะสาตู
IP: xxx.158.166.160
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ สำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ

แพน
IP: xxx.158.167.153
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ

thiy
IP: xxx.158.164.106
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนครับ

JKI8LIHTDRB
IP: xxx.29.178.140
เขียนเมื่อ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX18+