ความเห็น 3085467

ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร

JKI8LIHTDRB
IP: xxx.29.178.140
เขียนเมื่อ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX18+