ความเห็น 2227761

ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร

คนที่รักป่าน น้ำ รัก ป่าน
IP: xxx.25.196.115
เขียนเมื่อ 

ขอบพะคูนมากๆๆๆๆๆๆๆ

จะทำข้อสอบไห้ดี

เเท็งกิ้วๆๆๆๆ