ความเห็น 3059494

ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร

สุรียาณี เตาะสาตู
IP: xxx.158.166.160
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ สำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ