ความเห็น 2967273

ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร

ตาต้า
IP: xxx.29.179.155
เขียนเมื่อ 

ดีมากเรียนดี