หวัดดีครับ  ท่านสมาชิก GOTOKNOW วันนี้ผมได้มาอบรมระบบการจัดการเอกสาร  ระหว่างที่มาอบรม วันที่ 24 - 25 ผมต้องขออภัยในการให้บริการด้านการจัดหาพัสดุด้วย  เพราะจริง ๆ แล้ว เรื่องระบบงานการจัดเก็บเอกสารน่าจะเป็นงานของธุรการ  แต่ก็มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมจึงต้องได้มาดูระบบกับเขาด้วย  ดังนั้น จึงทำให้งานที่ผมดูแลอยู่ต้องค้างไปโดยปริยาย  แต่ช่วงเวลาเย็นหลังจากเลิกอบรมผมก็จะกลับเข้าไปที่สำนักงานเพื่อเคลียงานที่ค้างเหมือนเดิม  แต่จะอธิบายข้อขัดข้องในการบริการไม่ได้  เท่านั้นเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย