การประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 2 ของสมศ.(องค์การมหาชน)

ในระหว่างวันที่ 23 - 25  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  3  ได้แก่  ร.ร.บ้านเชียงวิทยา อ.หนองหาน , ร.ร.บ้านยา อ.หนองหาน, ร.ร.บ้านหนองหลัก อ.ไชยวาน, ร.ร.บ้านโพนงาม อ.หนองหาน , ร.ร. พิบูลย์รักษ์พิทยา อ.พิบูลย์รักษ์  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสมศ .(องค์การมหาชน) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษา สพท.อด.3ความเห็น (1)

นายอรรถพงษ์ พิลาแดง
IP: xxx.147.7.67
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับบอกน้อง ม.6 หน่อยนะครับว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมักนักศึกษาปี 2554 ในวันที่ 15 พ.ย. 2553

ขอบคุณครับ