ในการใช้อินเตอร์เน็ตแน่นอนอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีได้แก่ โมเด็ม ไม่ว่าจะเป็นแบบต่อภายนอกหรือภายใน จะมีข้อเสียเหมือนๆกันได้แก่ สู้ฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่ได้ เพราะเวลาฟ้าร้องฟ้าผ่าจะมีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงไหลมากับสายโทรศัพท์ มีผลทำให้โมเด็มเสียใช้งานไม่ได้ (คอมฯ,โทรศัพท์ยังใช้งานได้ปกติ)  ดังนั้นถ้าท่านใดพบปัญหาดังกล่าวหลังจากใช้งานอินเตอร์เน็ตเสร็จแล้วอย่าลืมถอดสายโทรศัพท์ที่ต่อเข้ากับโมเด็มออกด้วย  วิธีนี้สามารถแก้ปัญหาฟ้าผ่าโมเด็มได้ชงัดดีนักแล