วันนี้ได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการทำให้ทราบถึงอารมณ์ของวัยรุ่นสามารถนำมาปรับใช้กับวัยรุ่นได้จริงๆนะจ๊ะ