เวทีคุณกิจตำบลท่าไร่ (ตอนที่ 2)

กระตุ้นผู้นำชุมชน

  เริ่มต้นของเวทีนี้ด้วยการแนะนำหน่วยงานที่มาเข้าร่วม (ทีมงาน) ซึ่งมีทั้งพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด            ทีมประสานงาน จาก ม.วลัยลักษณ์ เจ้าหน้าที่จาก กศน. ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

จากนั้นก็ถึงคิวของผู้นำชุมชนมี ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต.เป็นฝ่ายแนะนำตัว วันนี้มีผู้เข้าร่วมเวที ทั้งจากผู้นำและทีมงาน จำนวน 42 คน <p>คุณภีม ภคเมธาวี ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 9 หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดทำโครงการซึ่งได้รับงบประมาณจากผู้ว่า CEO  เป้าหมายของโครงการ คือ ทำอย่างไรให้ชุมชนเข้มแข็งประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข จะพัฒนากลุ่มองค์กรการเงินให้มีการทำงานร่วมกันอย่างไร ประเด็นสำคัญจะดำเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการหารือของผู้นำและทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำการเรียนรู้ในเวที </p><p align="center">

ต่อด้วย.คุณจุรีย์ จาก พช.(หนึ่งในคุณอำนวยที่ร่วมกิจกรรมทุกเวทีการจัดการเรียนรู้ )ท้าวความเดิม จากกิจกรรมที่เคยจัดขึ้นในวันที่ 26 กค.ซึ่งเป็นเวทีรวมคุณกิจทั้ง 3 ตำบล ต.บางจาก และ ต.มะม่วงสองต้น มีแนวทางเป้าหมายที่ชัดเจนจากการประชุมในวันนั้น แต่ของต.ท่าไร่ยังขาดความชัดเจน อยู่จึงได้มีการนัดทีมผู้นำชุมชนมาร่วมหารือกันอีกครั้งในวันนี้


หลังจากนั้นท่านรองเสถียร ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ทุกคนเชื่อถือและไว้วางใจ ท่านได้เข้ามากระตุ้น ให้ผู้นำชุมชนหันมาร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่นำไปสู่ความเข้มแข็ง </p><p>ท่านเสถียรเกษียรราชการ (ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์) ท่านก็หันมาทำงานเพื่อชุมชน ลงมือปฏิบัติลงลึกที่ฐานราก เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มองค์กรการเงิน เพราะท่านเล็งเห็นว่าในขณะที่ท่านปฏิบัติราชการนั้น หากมีโครงการใดลงมาทางหน่วยงานราชการก็จะทำและรายงานผลอย่างเดียวแต่ไม่จัดการลงลึกถึงประชาชนเท่าที่ควร </p><p>ท่านเสถียรกล่าวว่าตำบลท่าไร่เป็นตำบลนำร่องของหลาย ๆ โครงการ เช่น โครงการสภาเยาวชน โครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชน (มีโครงการ 5-6 เรื่อง) จากหลายหน่วยงานที่ลงมาปฏิบัติ เช่น พช. เกษตร พอช. แต่ลงมาแล้วก็หายเงียบไป  นานหลายเดือน ฉะนั้นโครงการร่วมมือ 9 หน่วยงานนี้ถือเป็นนิมิตหมายครั้งสำคัญที่แสดงให้ชุมชนเห็นว่าเป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ถึงกระนั้นท่านเสถียรกล่าวว่า “ตัวจักร วงล้อ ในการขับเคลื่อนที่สำคัญนั้น คือ ผู้นำชุมชน” </p><p>ท่านเสถียรได้แนะแนวทางในการที่จะพัฒนาชุมชนตำบลท่าไร่ให้ไปสู่ความเข้มแข็งลำดับแรกเราต้องหาข้อมูลที่แท้จริง ทำไมตำบลท่าไร่ถึงไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ เนื่องจากอะไร (ซึ่งถือเป็นประเด็นในการพบปะกันในวันนี้) </p><p align="center"> </p><p>และคุณประมวล (นักวิชาการ พัฒนาชุมชน) กล่าวว่า ปัญหา 2 เรื่องที่เป็นอุปสรรคในการที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้คือ </p><p>1.ข้าราชการทำงานร่วมกันไม่ได้ แต่ชอบใช้คำว่าบูรณาการ ทำอย่างไรที่เราจะทำให้การทำงานระหว่างหน่วยงานราชการเป็นเหมือน “น้ำเชื่อม น้ำหวาน” ที่ทำงานร่วมกันอย่างแยกกันไม่ออก </p><p>2.ปัญหาเรื่องกระบวนการจัดการ การถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้  ทำอย่างไรถึงสามารถถอดเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เราได้ปฏิบัติเก็บไว้เพื่อถ่ายทอดสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน </p><p>ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาที่ประสบเหมือน ๆ กันหมดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉะนั้นเราจึงควรร่วมมือกันในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย </p><p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)