WebและBlogของศูนย์บริการวิชาการ

มีฉันทะในการเรียนรู้ หัดเดิน

วันนี้ผมลองหารือกับทีมงานหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน แหม่มกับแป้น(kmm-p)     ถึงความเป็นไปได้ที่เราจะช่วยประสานจัดทำwebsiteและBlogของศูนย์บริการวิชาการ เพราะคุยค้างเติ่งกันมาหลายครั้งแล้ว ทีมงาน 2 คนยินดีรับผิดชอบในส่วนนี้เพิ่มเติม ถ้าเป็นดังนี้ การประชุมศูนย์เดือนหน้า ผมจะรับเป็นผู้ประสานดำเนินการ โดยใช้แนวคิดเดิมคือ เริ่มที่ตัวงานก่อน เทคโนโลยีมาทีหลัง โดยใช้Blogเป็นตัวเดินเรื่อง ถ้าแต่ละส่วนงานไม่สามารถเสนอความเคลื่อนไหวหรือก้าวเลยถึงการสรุปบทเรียน ประสบการณ์ในการทำงานเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องได้ การทำเว็บก็ไร้ประโยชน์ เพราะเราคงเคยเข้าไปดูข้อมูลในหน่วยงานต่าง ๆที่นิ่ง ล้าสมัยจนไม่อยากเปิดกลับไปดูอีกเป็นจำนวนมาก แหม่มกับแป้นพอมีประสบการณ์การเขียนBlogและทำเว็บของหน่วยฯ จะได้พัฒนาการเรียนรู้ไปอีกขั้นหนึ่ง น้องทั้งสองมีฉันทะในการเรียนรู้ซึ่งน่าชื่นชมมาก
ตอนพัฒนาเว็บของหน่วยฯ ผมคิดถึงแนวทางการจัดการที่เป็นเว็บของชุมชนจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน จึงไม่ได้ใช้ชื่อเว็บว่า "หน่วยจัดการความรู้" แต่ใช้คำว่า "การจัดการความรู้" Blogและเว็บที่เราจะพัฒนาก็เช่นกัน ตอนนี้อาจมองเฉพาะศูนย์บริการวิชาการ แต่เป้าหมายที่ผมเห็นคือ งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่จะเชื่อมต่อกับสังคมและชุมชนเช่นเดียวกับหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน แต่เราคงต้องหัดเดินจากการพัฒนาช่องสื่อสารของศูนย์ก่อนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์ความเห็น (0)