แนะนำตัว

เด็กบ้านนอก

สวัสดีครับทุกๆ ท่าน.......

       รู้สึกยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ

                                           อำนวย  สุดสวาสดิ์  (25 สิงหาคม 2548)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อำนวย สุดสวาสดิ์ความเห็น (0)