กลุ่มการเงินชุมชน 3 ตำบล (วงผู้นำชุมชนต.ท่าไร่)

คุยกันอย่างอบอุ่น ประทับใจ

ประชุมวงผู้นำชุมชนต.ท่าไร่วันนี้ได้ผลเกินคาด อ่านรายละเอียดได้ในLink KMM-Pครับ

ตอนนำเสนอกลุ่มย่อยของทั้ง 6 หมู่บ้าน ผมปิ้งไอเดียแนวทางการดำเนินงานร่วมกันดังนี้
หน่วยงานภาครัฐ 9 หน่วยงานจะลงมาทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยตั้งต้นที่องค์กรการเงินชุมชน ถ้าหากหน่วยงานพัฒนาและปกครองในพื้นที่ไม่เข้าใจและให้ความร่วมมือ พวกเราที่เป็นคุณอำนวยก็คงทำงานลำบาก ซึ่งตรงกับที่ผู้เข้าร่วมประชุมสะท้อนความรู้สึกว่า   หน่วยงานไม่ประสานงานกันและไม่ประสานกับหน่วยปกครองและพัฒนาในชุมชน ต่างคนต่างทำ ไม่รับรู้กัน ผมเสนอให้ผู้นำจากอบต.และผญบ.ร่วมเป็นคณะทำงานในฐานะคุณเอื้อและคุณอำนวยของชุมชน ดังนั้นพวกเราที่มาจากหน่วยงานราชการก็เป็นเพียงตัวจุดประกายนำร่องงานพัฒนาโดยกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง โดยที่ประชุมนัดหมายว่า เวทีครั้งต่อไปจะเชิญผู้นำในวันนี้และกรรมการกลุ่มการเงินทั้งตำบลมาประชุมหารือกัน โดยใช้กระบวนการแบ่งกลุ่มย่อยรายหมู่บ้านเช่นเดียวกับวันนี้
จบการประชุม กินข้าวเที่ยงคุยกันอย่างอบอุ่น เป็นเวทีที่น่าประทับใจเวทีหนึ่งครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)