สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร

แนะนำหน่วยงาน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร  ชื่อบล๊อก chumphoncoop

แนะนำหน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร (ชั้น 3) ถนนอาภากร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร. 0 7751 1688 โทรสาร. o 7750 4621 E-mail : [email protected] WebSite : www.nikomls.com/chumphoncoop

KV ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร :  เป็นองค์กรนำในการส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการมวลสมาชิก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphoncoopความเห็น (0)