เวทีคุณกิจ ต.ท่าไร่ (ตอนที่ 3)


ขั้นตอนการแบ่งกลุ่มย่อย ซึ่งแบ่งตามหมู่บ้าน ได้ 6 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ช่วยกันระดมความคิดในการที่จะกำหนดเป้าหมายของหมู่บ้านตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาหมู่บ้านตนเองไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและประชาชนอยู่ดีมีสุข

เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้เข้มแข็ง หมู่ที่ 1

 1. ให้คณะกรรมการในแต่ละกองทุนมีการจัดเวที เพื่อรับทราบข้อมูลและหาแนวทางในการพัฒนาโดยมีมีหน่วยงานราชการคอยเป็นพี่เลี้ยง
 2. ให้ผู้นำในหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรการเงินต่าง ๆ

เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้เข้มแข็ง หมู่ที่ 2
 1. คณะกรรมการร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 2. อยากมีที่ทำการกองทุนที่มั่นคง
 3. กองทุนหมู่บ้านทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย
 4. สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน
 5. อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ

เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้เข้มแข็ง หมู่ที่ 3

 1. พัฒนากลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
 2. การบริหารจัดการกองทุน โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือน
 3. จัดให้มีประธานชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน
 4. การจัดประชุมทุกครั้งอยากให้หน่วยงานของราชการร่วมด้วย
 5. คัดเลือกประธาน/กรรมการ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกกองทุน

 

เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้เข้มแข็ง หมู่ที่ 4
 1. อยากจะให้มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการผลักดันให้กองทุนทุกกองทุนฟื้นตัว และทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน เพราะว่าตอนนี้กองทุนหยุดชะงัก ไม่มีการเคลื่อนไหว
 2. อยากให้คณะกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบ มีคุณภาพในการทำงาน
 3. อยากให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุนที่วางไว้

 

เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้เข้มแข็ง หมู่ที่ 5

 1. นัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเกี่ยวกับเงินกองทุนหมู่บ้าน
 2. ระดมความคิดจากผู้นำ อาสาสมัคร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินกองทุนหมู่บ้าน
 3. ปรับรูปแบบการบริหารการจัดการการเงินของหมู่บ้านเพื่อพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง
 4. สร้างจิตสำนึกให้ถูกต้อง โดยวิธีการประชาสัมพันธ์
 5.  

เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้เข้มแข็ง หมู่ที่ 6

 1. พัฒนาคณะกรรมการ ส่งเสริมทักษะการทำงาน สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการทำงาน
 2. สมาชิกที่กู้เงิน ให้คณะกรรมติดตามผลการนำไปใช้ว่าตรงตามวัตถุประสงค์
 3. ให้ผู้นำในหมู่บ้านรับรู้ความเคลื่อนไหวขององค์กรการเงินในชุมชน
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 3027เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2005 16:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:10 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี